Sådan kan du donere midler til støtteforeningens arbejde

Du kan gøre en forskel

Din støtte er med til at give patienterne på Hospice Sønderjylland en god sidste tid.

Pengene går bl.a. til aktiviteter for patienterne, uddannelse og udvikling af medarbejdere og frivillige samt inventar og udsmykning, som ikke går under den normale drift. En del af støttekronerne går desuden til at udbrede kendskabet til støtteforeningen, så vi fremadrettet kan vokse os større og sikre, at Hospice Sønderjylland er et sted, der hjælper i den sværeste tid.

Støtteforeningen vil altid være dig behjælpelig med at finde ud af, hvad der er mest fordelagtigt netop for dig.

Vil du vide mere, så kontakt formanden: formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk