Indbetalinger som kontingent, gaver og donationer (uden ønske om fradrag) samt mindegaver og arv indbetales på vores konto i Danske Bank: Reg. nr. 3588 kontonummer: 4740 455 737. Angiv venligst hvad indbetalingen dækker samt navn på indbetaler.

Gaver og donationer med ret til fradrag indbetales på vores konto i Nordea: Reg. nr.: 2879 Kontonummer 6290 198 680. Angiv venligst hvad indbetaling dækker (f.eks. Ugens Buket) samt navn på indbetaler.

I 2024 er gavebeløb op til kr. 18.300 er fradragsberettiget. Husk altid navn,  adresse og cpr.nr. ved ønske om fradrag.

Ønskes yderligere information om indberetning af fradrag, kan disse findes på hjemmesiden for SKAT

Drejer det sig om virksomheder bedes CVR-nummer oplyst.

Jfr. gældende GDPR-regler opbevares CPR- numre ikke.