Historien bag Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

Tanken bag Hospice Sønderjylland

Når en familie rammes af uhelbredelig sygdom, er der brug for omsorg. Både for den syge og for de pårørende. Det er hele tanken bag et hospice. Ønsket om at kunne tage hånd om uhelbredeligt syge i Sønderjylland var til stede, og på en stiftende generalforsamling i 1997 blev støtteforeningen for Hospice Sønderjylland en realitet.
Stort ønske, men ingen penge.
Arbejdet med at indsamle medlemmer gik i gang. Det var vigtigt at politikerne kunne se at opbakningen var til stede i befolkningen, og ønsket om et hospice blev også godt modtaget i Amtsrådet med amtsborgmester Carl Holst i spidsen. Men der var ingen penge på budgettet. Først da regeringen i 2003 vedtog, at der skulle være mindst et hospice i hvert af de bestående amter, kom der skred i sagen.
Støtteforeningen var forberedt.
For at være på forkant med udviklingen, havde støtteforeningen, i samarbejde med Danske Diakonhjem, udarbejdet en projektbeskrivelse og ansøgning. Den blev hurtigt rettet til og sendt til Indenrigs- & Sundhedsministeriet til forhåbentlig godkendelse. Og det blev den.

Hospice Sønderjylland er en realitet
I 2004 blev Den selvejende Institution HospiceSønderjylland stiftet med en bestyrelse på 5 medlemmer, udpeget af hhv. Biskoppen i Haderslev Stift, Danske Diakonhjem, Kræftens Bekæmpelse, støtteforeningen og personalet. Bestyrelsesmedlemmerne skulle stå for byggeriet og efterfølgende drive hospice.
”I får 6 millioner, men…”
I 2005 blev der afsat penge på finansloven til etablering af nye hospicer i Danmark. 36 millioner kr. i alt. Resultatet af vores ansøgning blev, at vi fik 6 millioner kr. fra ministeriet. Men det var med et krav om, at støtteforeningen skulle stille med 300.000 kr. i fondskapital.
Med hjælp fra lokale virksomheder, fonde og loger – primært i Sønderjylland – tog det dog kun ca. 14 dage at skaffe pengene. Støtteforeningen blev bekræftet i, at ønsket om et Hospice i Sønderjylland var stort.
Byggeriet går i gang og støtteforeningen arbejder videre
Mens opførelsen af Hospice stod på, fortsatte støtteforeningen arbejdet med at udbrede kendskabet til Hospice Sønderjylland, og derigennem finde nye medlemmer til at bakke op om sagen. I lokale foreninger og klubber fandt vi rigtigt mange af de medlemmer, som ér og bliver vores styrke.
Vi fortsatte også med at søge penge hos fonde og firmaer og modtag også donationer fra loger og private. Så med mere end 1 million kr. kunne vi opfylde mange af de ønsker hospice havde til bl.a. inventar. Det drejede sig om fjernsyn til stuerne og opholdsstuen. Lamper, audiovisuelt udstyr, vaser, duge, sengetæpper og salmebøger.
Alt blev købt hos virksomheder i Sønderjylland. De penge, som gavmildt var doneret, skulle ikke bare bruges til at gøre Hospice Sønderjylland til et godt sted, men også til at bakke op om lokalt erhverv.
Hospice Sønderjylland indvies
D. 1. juni 2006 bliver Hospice Sønderjylland indviet.
Som det er en tradition på mange Hospicer, skulle frivillige også være en del af Hospice Sønderjylland. Støtteforeningen gik derfor i gang med at opbygge et korps af frivillige, der alt efter ønske og interesse skulle klare opgaver som værtindefunktioner ved måltider, højtlæsning, gåture og meget andet.
En gruppe af frivillige skulle desuden arrangere underholdning f.eks. foredrag, musik og sang, ofte udført af lokale kræfter, der stiller sig gratis til rådighed. Alt sammen til glæde for patienter og de pårørende.
Hjælp til koordinering af vagtplan.
Der er omkring 40 frivillige, og de kommer fra hele Sønderjylland. For at lette arbejdet med at få vagtplanen til at fungere på en enkel måde, den geografiske spredning taget i betragtning, udviklede Støtteforeningen i samarbejde med Haderslev Stifts Bogtrykkeri en elektronisk vagtplan, som den enkelte frivillige har adgang til fra sin egen computer. Dvs. man kan sidde hjemme og tilmelde sig og afmelde vagter. Ligeledes kan koordinator se, hvilke frivillige der er til rådighed.
Vi støtter desuden de frivilliges deltagelse i kurser og giver tilskud til kørsel. Vi vil også gerne støtte udviklingsprojekter i plejen og alle aktiviteter til glæde for patienterne.
Samarbejdet mellem Bestyrelsen og Støtteforeningen
Èn gang om året afholder bestyrelsen på Hospice Sønderjylland og bestyrelsen i Støtteforeningen et fælles bestyrelsesmøde. Det er vigtigt at samarbejdet hele tiden er stærkt, og at vi i støtteforeningen fortsat kan være med til at styrke Hospice Sønderjylland i den uvurderlige hjælp de tilbyder Sønderjyllands uhelbredeligt syge og deres pårørende.