Støt os – Bliv medlem

En af de mange måder, du kan støtte HospiceSønderjylland på, er ved indmeldelse i Støtteforeningen, give en gave eller betænke støtteforeningen med en testamentarisk gave.

Kontingent opkræves en gang årligt.

Livslangt medlemskab betales som et engangsbeløb.

Når du har meldt dig ind, får du en opkrævning på kontingentet, og snarlig herefter vil du få tilsendt det seneste nummer af medlemsbladet Hospice Nyt.

VIGTIGT: Husk altid at skrive navn, adresse og om det drejer sig om kontingent eller ugens buket, når du overfører penge til Støtteforeningen, og meget gerne også medlemsnummer, som dels er anført på fakturaen ved din indmeldelse dels uden på den kuvert, når du modtager medlemsbladet Hospice Nyt.