Vores formål er:

  • at udbrede kendskabet til Hospice sagen
  • at yde økonomisk støtte til uddannelse og udviklingsaktiviteter for medarbejderne ved HospiceSønderjylland
  • at yde økonomisk støtte til frivilligt arbejde i tilknytning til HospiceSønderjylland
  • at støtte HospiceSønderjylland ved indkøb af inventar, udsmykning m.v., som ikke kan anskaffes over den almindelige drift
  • at yde økonomisk støtte til diverse aktiviteter for patienterne på HospiceSønderjylland
  • at virke som “talerør” i forhold til diverse myndigheder

Støtteforeningen udfører sit arbejde i tæt dialog med hospice-chefen og den til enhver tid siddende hospice-bestyrelse.