På en generalforsamling fremlægger bestyrelsen en beretning over året der er gået siden sidste generalforsamling.

Overordnet arbejder foreningen ud fra vedtægterne.

Hvad vi sponsorerer eller støtter fremgår således også af regnskabet.

De frivillige støttes løbende med midler til både uddannelse samt mere festlige ting som f.eks. forårsudflugt og julefrokost.

Også efteruddannelse af ansatte på hospice støtter vi, når der ikke er andre muligheder for financiering og vi finder formålet er målrettet hospice.

Også driftsmæssige ting, der ikke, om jeg så må sige, er tvingende nødvendige, kan vi støtte.

I afvigte år således en kaffeautomat og en kølevitrine.

Så vi kommer bredt omkring i vores støtte.

Alt sammen for at tilgodese patienterne, pårørende og de ansatte.

Og så udgiver Støtteforeningen fortsat Hospice Nyt 2 gange årligt. Sidste nummer her fra februar, som indkaldelse til dagens generalforsamling.

Dette er kostbart. Godt 40.000kr. Men vi føler stadig i bestyrelsen, at det er en nødvendig og god måde at orientere medlemmerne på.

Men vi er naturligvis i en løbende drøftelse af, hvordan dette skal se ud fremadrettet. Derfor vil vi forfærdelig gerne have medlemmernes mailadresser.

Den 8.11. havde vi inviteret til møde med Jacob Birkler. Tidligere formand for Etisk Råd. I Åbenrå, Sønderjyllandshallens foryer. Aftenen startede med Trialka Trio her fra Haderslev. Dygtig og velspillende lille trio. I vores optik en rigtig god optakt.

Til aftenens arrangement blev vi ialt 45. Det synes bestyrelsen ikke er tilfredsstillende.

Jeg har skrevet lidt om dette i Hospice Nyt. Personligt synes jeg det er lidt trist, at der ikke kom flere. Men de der kom fik en god aften.

Og økonomisk kan det jo slet ikke hænge sammen.

Bestyrelsen må fremadrettet vurdere, hvordan dette kan gøres bedre. Og om det overhovedet er det rigtige, med den slags arrangementer.

Bestyrelsen er i dialog med Ældresagen om et fællesmøde i Vojens i slutningen af maj nemlig den 30.5.kl. 14.00

Dette i et forsøg på, at markedsføre Hospice Støtteforeningen samt give deltagerne et indtryk af, hvad hospice er for noget!! Det er der tilsyneladende mange mennesker, der stadig ikke ved noget særligt om. Vi fortæller om Hospice Sønderjylland samt Støtteforeningens arbejde.

Vi har stadig en god økonomi. Og det er bestemt rigtig rart. Og en god økonomi er et godt udgangspunkt for enhver forening. Og da ikke mindst for en støtteforening. Der er muligheder for at støtte på mange niveauer. På den anden side set kan 1,8 million hurtigt få ben at gå på!! Så bestyrelsen må stadig have en fast politik over, hvad vi kan støtte.

Vi har været i dialog med Hospice om et nyt Orangeri. Det er gået lidt trægt. Men jeg forestiller mig, at en ny bestyrelse fortsat vil se positivt på dette. Også med økonomisk støtte. Dog tror jeg på, at støtte fra en fond vil være mulig, såfremt det et godt og velbeskrevet projekt.

Langt overvejende har vi i Støtteforeningen et godt og respektfudt samarbejde med relevante parter.

Det gælder først og fremmest Hospice Sønderjylland og Hospice bestyrelsen.

Vi siger en stor tak for dette. Og tak for husly i mange sammenhænge. Det er dejligt vi kan være her i dag. Og afholde vore bestyrelsesmøder m.v. her på stedet. Det giver god mening for os. Og, håber vi, også for Hospice.

Vi må ikke glemme de allervigtigste, nemlig I der er her tilstede, medlemmerne.

Med en medlemskreds på knap 1400 er vi endnu godt kørende. Tak til Jer alle. I er dem, der gør arbejdet muligt og givende for bestyrelsens arbejde.

Jeg har sammen med Tove Bech og Henning Husted besluttet at stoppe i bestyrelsen.

Personligt vil jeg sige tak til alle for samarbejdet, imødekommenhed, dialoger og meget mere.

Ønsker fremadrettet Støtteforeningen alt godt.

Og naturligvis alt godt til Hospice Sønderjylland.

Vi har et velfungerende Hospice. Men verden udvikler sig. Der er løbende udfrodringer, der også kommer til Hospice Sønderjylland.

Ole Østvig Nissen

I marts 2018