På årets generalforsamling i Støtteforeningen for HoslpiceSønderjylland måtte der siges farvel til vores engagerede formand Ole Østvig Nisser, som blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 – og som har været formand siden 2011.

Bestyrelsesmedlem Tove Beck, hvis energiske indsats i foreningen man har haft glæde af siden 2008 – ligeledes modtog vores suppleant Henning Husted heller ikke genvalg.

På generalforsamlingen blev Rita Skjødt Birkeland og Jens Ole Koustrup valgt ind i bestyrelsen,

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev posterne fordelt:

 • Jan Petersen, formand
 • John Erendal, næstformand
 • Mads Sand, kasserer
 • Ulla Jepsen, sekretær
 • Gitte Elmelund Mørch, bestyrelsesmedlem
 • Rita Skjødt Birkeland, bestyrelsesmedlem
 • Jens Ole Koustrup, bestyrelsesmedlem

Prisstigning

Generalforsamlingen vedtog samtidig en kontingentstigning:

 • Kontingent for enkeltpersoner blev reguleret fra kr. 75,- til kr. 100,-
 • For par og samboende fra kr. 150,- til kr. 200,-
 • For firmaer fra kr. 500,- til kr. 600,-
 • Kontingent for livsvarige medlemmer hæves fra kr. 1.000,- til kr. 1.200,-

Præsentation af Rita Skjødt Birkeland

Jeg er født og opvokset i Bramdrupdam og har gået i skole og gymnasium i Kolding. Min uddannelse til læge har jeg taget i Odense.
Efter flere år på forskellige afdelinger på Sønderjyske Sygehuse (specielt dengang Haderslev Sygehus) startede jeg 1990 som praktiserende læge i Toftlund- hvor jeg stadig har mit virke.

Jeg er gift bor i Haderslev og har tre udeboende voksne børn.