Om Preben Mørch

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Preben Mørch has created 32 blog entries.

LINAK donerer en ny computer til støtteforeningen.

Bestyrelsen siger tusind tak til Linak for sponsoratet af en ny computer. Computeren vil erstatte en efterhånden meget gammel computer som bl.a. er blivet brugt til styre støtteforeningens regnskab.

Linak er en dansk industrivirksomhed i Guderup på Als, som producerer elektriske lineære aktuatorer og løftesøjler med tilbehør. I 1982 flyttede virksomheden til den nuværende placering i Guderup, hvor den breder sig over 38.000 m². Foruden salgskontorer i 35 lande har den fabrikker i USA, Kina, Thailand og Slovakiet.

LINAK donerer en ny computer til støtteforeningen.2024-02-10T11:18:32+01:00

Støttekoncert på Tørning Mølle

Har du lyst til at støtte op om vores gode sag? Nu har du muligheden – og så endda i forrygende selskab, når Haderslev Domkirkes Pigekor og VisVocal giver koncert i smukke omgivelser på Tørning Mølle til fordel for vores støtteforening. Koncerten er arrangeret af Lions Gram, Sophies Kilde Haderslev og Lions Vojens.

Vi er meget taknemmelige for den smukke gestus.

Støttekoncert på Tørning Mølle2024-02-07T07:21:53+01:00

Kom til åbent hus på Hospice Sønderjylland

I anledning af National Hospicedag, inviterer Sigrid Vemmelund til åbent hus på Hospice Sønderjylland, på Ribelandevej i Haderslev.

Det sker torsdag, den 7. september, fra kl. 13.30.-18.00.

Vi opfordrer til at kigge forbi, og blive klogere på hvad hospice er for et sted, og hvordan personalet arbejder.

Der vil være rundvisning, og Støtteforeningen vil også stå klar og svare på spørgsmål om, hvordan man kan støtte op om den gode sag.

Hospice Sønderjylland vil være vært ved en kop kaffe og kage, samt musikalsk underholdning.

Kom til åbent hus på Hospice Sønderjylland2023-09-01T09:13:26+02:00

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Nina Birch Jensen

Jeg hedder Nina Birch Jensen . Er 70 år gammel og bor i Haderslev med min mand og pelspølsen Milo ( Corgi).

Har 3 voksne børn og 3 børnebørn.

Har hele mit arbejdsliv som sygeplejerske og psykoterapeut arbejdet med familier ramt af kræft – de sidste 21 år i Kræftens Bekæmpelse som rådgivningsleder og nu som frivillig.

Har i en årrække været Kræftens Bekæmpelse repræsentant i hospice bestyrelsen og de sidste 3 år som formand. Da jeg stoppede blev jeg opfordret til at gå ind i støtteforeningens bestyrelse .Det er et vigtigt arbejde – støtteforeningen kan give hospice det “ ekstra” man drømmer om,men som budgettet ikke tillader ligesom vi understøtter det frivillige, værdifulde arbejde ,der udføres på hospice af vores mange dygtige frivillige .

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Nina Birch Jensen2023-06-29T07:22:40+02:00

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Susan Rehfeldt

Jeg hedder Susan Rehfeldt, er 66 år og bor i Gram med min lille hund. Jeg har arbejdet med regnskab i 35 år og tog i 2018 uddannelsen som sosu-hjælper. De sidste år har jeg været på efterløn og frivillig i ÆldreSagen som besøgsven og til stolegymnastik.

I 2012 var min kæreste indlagt på Hospice i små 2 måneder, og det havde vi begge stort udbytte af. Derfor meldte jeg mig ind i støtteforeningen og blev ved seneste generalforsamling også valgt ind i bestyrelsen.

Jeg nyder de daglige gåture med hunden, at pusle i min lille have og at gøre noget for og med andre mennesker.

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Susan Rehfeldt2023-06-15T07:49:06+02:00

Mød vores nye kasserer, Else Petersen

Jeg hedder Else Petersen, er 68 år, gift med Erik og bor i Sønderborg. Jeg blev medlem af Støtteforeningen HospiceSønderjylland på opfordring af John Erendal, som er medlem af bestyrelsen.

Jeg er pensionist, men har arbejdet i pengeinstitut indtil maj 2022. Jeg har kun kendskab til Hospice Sønderjylland via medieomtaler, men synes det er et meget godt formål at støtte som frivillig. Jeg har to børn og 3 dejlige børnebørn, som jeg ofte besøger/har besøg af.

Ellers er der en have, som skal passes, og jeg dyrker motion et par gange om ugen i Butterfly og går nogle ture i Sønderskoven her i Sønderborg.

Mød vores nye kasserer, Else Petersen2023-04-25T07:36:54+02:00

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.2023

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.2023
Mødested: Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.
Deltagere: John Erendal Jensen (JEJ) Gitte Elmelund-Mørch (GEM), Michael Mouritzen (MM), Leif Erbs Rasmussen (LER), Else Petersen (EP), Susan Rehfeldt (SR), Nina Birch Jensen (NBJ), Laila Steenfat (LS) og Niels Vincent Andersen (NVA).
Afbud fra:
Dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst
Leif Erbs Rasmussen bød velkommen.

Pkt. 2. Valg af formand
Valgt som formand:
Leif Erbs Rasmussen

Pkt. 3. Valg af næstformand
Valgt som næstformand:
John Erendal Jensen

Pkt. 4. Valg af kasserer
Valgt som kasserer:
Else Petersen

Pkt. 5. Valg af ansvarlig for ansøgninger/bevillinger samt ad hoc opgaver
Valgt blev:
Susan Rehfeldt

Pkt. 6. Valg af sekretær
Valgt som sekretær:
Michael Mouritzen

Pkt. 7. Kommende møder
De næste to møder bliver:
Torsdag, den 13. april 2023, kl. 17.00
Torsdag, den 04. maj 2023, kl. 17.00

Haderslev, den 31. marts 2023
p. f. v. Michael Mouritzen

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.20232023-04-15T07:26:20+02:00

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.00

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.00

Mødested: Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.

Deltagere:  Jan Petersen (JP); John Erendal Jensen (JEJ) Gitte Elmelund-Mørch (GEM), Michael Mouritzen (MM), Leif Erbs Rasmussen (LER), Laila Steenfat (LS) og Niels Vincent Andersen (NVA), René Jørgen Nielsen (RJN)

Afbud fra: Jens Ole Koustrup (JOK)

 

Formand Jan Petersen bød velkommen til generalforsamlingen.

Fællessang: ”Grøn er vårens hæk”.

Indlæg v/Johannes Gjesing, præst i Gram og Fole.

Fællessang: ”Kom, maj, du søde, milde!”.

Foreningen var vært ved et let traktement.

 

Generalforsamling

Pkt 1.             velkomst og valg af dirigent.

                      Forsamlingen valgte Ole Østvig Nielsen til dirigent.

Pkt. 2.            Formandens beretning.

                     

                      ”Velkommen til den 27. ordinære GF i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.

Siden sidste GF i marts måned 2022 er anvendeligheden af vores hjemmeside styrket. Den nye opsætning skaber mulighed for hurtigere og nemmere opdatering af nyheder og information om og fra Støtteforeningen. Man kan indmelde sig i Støtteforeningen og samtidig indbetale kontingent. Man kan rette i sine kontaktoplysninger, og her er det vigtigt også at tilføje eller rette sin mailadresse. Hvis ikke man kan så meget med en computer, er det også muligt at kontakte formanden eller kassereren telefonisk. Det er nu også muligt at se HospiceNyt elektronisk på Støtteforeningens hjemmeside.

For nuværende er vi cirka 1150 medlemmer i Støtteforeningen.

Indbetaling af beløb til Ugens Buket kan foretages via MobilePay på 74 97 91 eller på vanlig måde via netbank.

Der er oprettet en Facebook profil for Støtteforeningen, så der derigennem også kan formidles nyheder og informative meddelelser.

Midlerne til Støtteforeningens aktiviteter kommer dels fra jer, som er medlemmer og betaler kontingent, fra kommunernes § 18 midler til anvendelse til det frivillige arbejde, og dels fra donationer enten private eller via Ugens Buket.

I 2022 har Støtteforeningen modtaget donationer for knapt 80.000 kroner, § 18 – midler fra kommuner på 34.000 kroner og godt 12.000 kroner til Ugens Buket.

Støtteforeningen støtter fortsat med økonomiske midler til møde- og kursusaktivitet for såvel personale som de frivillige samt projekter på Hospice, som ligger udenfor de planlagte budgetmæssige områder.

For at øge kendskabet til Hospice Sønderjylland og Støtteforeningen deltog vi sidste år som i de tidligere år i ”Kultur- og Idrætsnatten” i Sønderborg den 19. august, og som noget nyt deltog vi for første gang ved ”Oldtimerløbet” i Gråsten den 28. maj, samt som tidligere år ved ”Stafet for Livet” i Haderslev i den 10. september.

For at øge netværket med personer, som vil virke som ambassadører for hospice-tanken, har der været afholdt ét møde i april måned sidste år. Flere personer var inviteret, men kun fem havde mulighed for at deltage. Det var et positivt møde, men vi må erkende, at der skal flere til for at udbrede det vigtige budskab.

Ved det årlige fællesmøde mellem bestyrelserne for Hospice Sønderjylland og Støtte-foreningen i oktober måned blev det endnu en gang bekræftet, at det gode samarbej-de trives i bedste velgående.

Som noget nyt har Støtteforeningen taget initiativ til at iværksætte et projekt, der ind-befatter produktionen af tre videoer af en varighed på 2-3 minutter omhandlende Støtteforeningen, de frivillige og Hospice Sønderjylland til udsendelse på mange kommuners medieplatforme og på Støtteforeningens Facebook side.

En stor tak skal gå til alle, som er medlem af Støtteforeningen, til dem som støtter op om dens aktiviteter med donationer og til jer, som i dag deltager i GF.

Fra undertegnede skal også lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne i Støtte-foreningen for et godt, initiativrigt og sagligt samarbejde; ligeledes en tak til bestyrelsen på Hospice for et godt samarbejde og en stor tak til den skare af frivillige, som i det daglige gør en fantastisk og dedikeret indsats med deres hjælp på og for Hospice.

Til allersidst vil jeg slutte af med at sige tak for mig. Jeg blev valgt ind som suppleant i marts 2014 og har gradvist avanceret fra menigt medlem over næstformand til formand siden marts 2018. Det har været 9 yderst berigende år, hvor min indsigt trods min lægefaglige baggrund er blevet øget på mange områder.

Det har været en spændende og lærerig periode, hvor der er sat mange initiativer i værk, og som er lykkedes på den elektroniske front med Støtteforeningens hjemme-side, elektronisk HospiceNyt, indmeldelse via hjemmesiden og MobilePay til Ugens Buket og som sidste skrig på stammen vores Facebook side. Jeg håber, at udviklingen fortsætter i positiv retning for Støtteforeningen.

Jeg har valgt at takke af i bestyrelsen, idet jeg er af den mening, at der med mellem-rum skal tilføres nye kræfter og nye synsvinkler for at fremme den positive proces med nye ideer og initiativer. Beslutningen er også taget, fordi jeg har fået til opdrag at påtage mig andre interessante opgaver, som jeg nu vil forsøge at varetage på bedste vis. Held og lykke skal lyde til den kommende bestyrelse i Støtteforeningen.

 

Jan Petersen

Formand”

 

Pkt. 3                Regnskab

                          Regnskabet blev, med enkelte opklarende spørgsmål, godkendt.

 

Pkt. 3a.            Budget

                          Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 3b.            Kontingent

                          Uændret kontingentsats blev godkendt.

 

Pkt. 4.              Indkomne forslag

                          Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 5.              Valg af bestyrelsesmedlemmer

                          På valg var:

Jan Petersen (modtager ikke genvalg)

René Nielsen (modtager ikke genvalg)

Leif Erbs Rasmussen (modtager genvalg)

Jens Ole Koustup (Ønsker at udtræde af helbredsmæssige årsager)

 

Valgt blev:

Leif Erbs Rasmussen

Else Petersen

Susan Rehfeldt

Nina Birch Jensen (for 1 år)

 

Pkt. 6.              Valg af bestyrelsessuppleanter

                          Der var genvalg til:

Laila Steenfat

Niels Vincent Andersen

 

Pkt. 7.              Valg af revisor

                          Der var genvalg til:

Finn Diederichsen

 

Pkt. 8.              Valg af revisorsuppleant

Der var genvalg af:

Johannes Hansen

 

Pkt. 9.              Eventuelt

                          En stor tak til foreningen fra chefen for HospiceSønderjylland.

En stor tak fra næstformanden, på vegne af bestyrelsen, til Jan Petersen

Tak til dirigent, revisor, revisorsuppleant, Preben samt Aksel musik

 

Fællessang:     ”Livstræet”.                              

 

Haderslev, den 31. marts 2023

p.f. v. Michael Mouritzen

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.002023-04-15T07:24:05+02:00

27. generalforsamling

Støtteforeningen for Hospice Sønderjylland.
har netop afholdt sin 27. Generalforsamling.

Den foreslåede til Dirigent jobbet, denne aften, var en gl. kending, Ole Østvig Nissen, som også ledte forsamlingen sikkert igennem det foreskrevne program.

Det var den siddende formand, Jan Petersens sidste optræden i Støtteforeningen idet Jan fremover vil bruge sine kræfter på et andet ”projekt”. Jan modtog derfor ikke genvalg.
Det samme var tilfældet for foreningens kasserer, Renè Nielsen.
Udover disse 2, snart forhenværende medlemmer af bestyrelsen, så var Leif Erbs Rasmussen på valg. Leif E.R. modtog genvalg!

Skæbnen spillede dog Bestyrelsens kontinuitet et puds, idet et 4. medlem, Jens Ole Koustrup måtte melde fra for good, idet sygdom ikke gjorde det muligt for ham, at fortsætte. Derfor var der 3 fra  den siddende bestyrelse, der skulle nyvælges og én der stod overfor evt. skulle genvælges! En stor omgang!

Men bestyrelsen havde lavet deres hjemmearbejde og fundet 3 kvalificerede kandidater til de ledige poster og da Leif Erbs Rasmussen fik genvalg, så var Støtteforeningens bestyrelse intakt!

Desuden fik de 2 Suppleanter Laila Steenfat og Niels Vincent Andersen genvalg for 1 år. Ligeledes genvalgtes Revisor, Finn Diederichsen og Revisor Suppleant, Johannes Hansen.

Nu var bestyrelsen igen fuldtallige og straks efter Generalforsamlingen satte den nye bestyrelse sig sammen for at konstituere sig! Det forløb ganske smertefrit.

Den nye bestyrelse ser nu sådan ud:
Formand: Leif Erbs Rasmussen / Samtidig træder Leif Erbs Rasmussen ind i HospiceSønderjyllands bestyrelse.
Næstformand: John Erendal Jensen
Kasserer: Else Petersen (Nyvalg)
Sekretær: Michael Mouritzen
Medlem: Susan Rehfeldt (Nyvalg)
Medlem: Gitte Elmelund Mørch
Medlem: Nina Birch Jensen (Nyvalg)
Suppleant: Laila Steenfat (Genvalg)
Suppleant: Niels Vincent Andersen (Genvalg)
_______________________________________________________________________

Aftenen bød også på underholdning og fællessang.
– Underholdning var et sikkert valg: Sognepræst Johannes Gjesing fra Gram.
– Fællessangsafdelingen sluttede med en kendt og munter sang: ”Livstræet.”
  NB.: Referat fra aftenens Generalforsamling følger her snarest!

27. generalforsamling2023-04-06T14:26:25+02:00

”Posten ” og patienten

På januars sidste dag mødtes ” Den syngende Post” og Bent Grunddal Pedersen, til førstnævntes koncert på Hospice i Haderslev.

Posten var tæt på et afbud, grundet en øjeoperation, men tog alligevel den lange vej fra Hobro, og det var der stor glæde over.

Men især en havde glædet sig til koncerten, nemlig Bent som er meget glad for netop den slags musik, som Henning Vad står for!

Så Bent måtte simpelthen købe 3 af Den Syngende Posts medbragte CD’er inkl. signering og et foto med Posten.

Det blev en meget smuk og positiv stund med det forhenværende postbud i topform!
Han sang den ene kendte Dansktop sang efter den anden, og de fleste kunne patienter og pårørende synge med på, og det gjorde de. Dejligt med lidt glæde og smil.

”Posten ” og patienten2023-02-10T11:29:13+01:00
Go to Top