Om Preben Mørch

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Preben Mørch has created 35 blog entries.

Flot gave fra Koor-Udvalget Lions Sophies Kilde

Koor-Udvalget, Lions klubberne i Gram, Vojens og Sophies Kilde Haderslev, har netop afholdt en støttekoncert til fordel for Støtteforeningen for Hospice Sønderjylland.

Det blev en super skøn eftermiddag i de smukke rammer på Tørning Mølle, udenfor var vejret smukt, og salen propfyldt, kan man ønske sig mere 😊

Vis Vocal underholdt, og ligeledes Haderslev Domkirkes Pigekor. Det var 2 forskellige  musikgenrer, og meget smukt, så gæsterne fik en dejlig eftermiddag i musikkens tegn. Vi modtog en gave på 35.000, og formand Leif Erbs Rasmussen takkede mange gange, og lovede at pengene ville blive brugt med omtanke på Hospice

Stor tak for at betænke Støtteforeningen for HospiceSønderjylland, og tak for de mange timers frivillige arbejde I udfører for os og mange andre.

Flot gave fra Koor-Udvalget Lions Sophies Kilde2024-04-26T18:28:01+02:00

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2024

Generalforsamling støtteforeningen Hospice Sønderjylland den 25. marts 2024

Velkomst ved støtteforeningens formand Leif Erbs Rasmussen.

Herefter et indlæg ved Line Leth, Floras mor, kendt fra TV-udsendelsen om børnehospice Strandbakkehuset på Djursland.

Line fortalte medrivende og rørende om familiens liv under Floras sygdomsforløb og død. Flora var 5 år gammel da man fandt “ en trold “ – en hjernesvulst. Lina fortalte, suppleret med billeder og videoklip om familiens oplevelser, på godt og ondt, og hvordan de håndterede en uforståelig og ubærlig situation. Om hvordan de fik støtte af personalet på Skejby Sygehus, i Familiehuset, hvor de boede under behandlingerne, og på børnehospice, hvor Flora til sidst døde. Om betydningen af hospitalsklovnen Macaroni, der blev en kær ven, lige meget hvor Flora opholdt sig.

En stor tak til Line for at dele deres historie.

GENERALFORSAMLING

  1. Valg af dirigent. Forslag Carsten Moos, der modtog valget.
  2. Formandens beretning ved Leif Erbs Rasmussen
  3. Regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt med få kommentarer.

Orientering om budget 2024.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning:

Personligt medlemskab         145 kr.

Husstands medlemskab.        290 kr.

Firma medlemskab.               1.000 kr.

Livslangt medlemskab.           1.600 kr. som engangsbeløb

Stigningen bliver fra 2025

  1. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

John Erendal modtager ikke genvalg

Gitte Elmelund Mørch modtager genvalg

Nina Birch Jensen modtager genvalg

Michael Mouritsen modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Rasmus Heisel som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleanter

Leila Steenfat modtager genvalg

Niels Vincent Andersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Jens Laurids Andersen som suppleant.

Der er ikke andre kandidater. Alle er således valgt

  1. Valg af revisor. Finn Diederichsen modtager genvalg.
  2. Valg af revisor suppleant Johannes Hansen modtager genvalg.
  3. Evt. Ingen kommentarer

Formanden afsluttede og takkede for fremmødet og god ro og orden.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig.

Ref : NBJ

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 20242024-04-25T20:16:43+02:00

Formandens beretning ved støtteforeningens generalforsamling mandag, den 25.marts 2024 kl.: 17:00

Der er uro og meningsløse krige omkring os – det betyder utryghed og store ekstra udgifter også i Danmark. Vi har de seneste år oplevet en inflation, som gør at den danske forbrugers købekraft er blevet forringet.

Men alligevel kan vi dog glæde os over, at vi lever i denne del af Europa, hvor vi ikke hver dag skal frygte for vores liv og om der er mad til i aften! Skulle vi blive syge (eller skærer os under madlavningen), så kan vi søge professionel hjælp.

Og som kronen på værket, har vi et sted som vores stolthed: Hospice Sønderjylland som er et resultat af en fornuftig tankegang i 1997: Nogle fremsynede mennesker med hjertet på rette sted, stak hovederne sammen og startede planen:
Vi skal have Hospice til Sønderjylland”- 9 år senere kunne man så indvie stedet her, efter en stædig og hård kamp. Stor TAK til dem der holdt ud og blev ved..

Derfor har Hospice nu mulighed for at give op til 12 patienter ad gangen, en tryg indlæggelse under særdeles ordnede forhold, hvor fagfolk besætter de vitale pladser og hvor ro er en vigtig del, smertestillende medicinering, den rigtige kost, i ”egen lille bolig” og varme hænder både fra de frivillige og ikke mindst fra det faste personale.

Der er ofte tid til en snak, hvor vi er gode lyttere, når det behøves. Hospice bliver for mange deres sidste bolig, men man kan også konstatere i dag at ca. 20-25% udskrives og kommer hjem igen!

Det billede skal man også holde sig for øje når man taler om Hospice. Hospice Sønderjylland er en sag som vi med glæde og stolthed støtter. Men det økonomiske pres, der ligger som en dyne over samfundet, er også med til, at det er blevet sværere at skaffe midler/donationer, så vi kan yde den støtte som ønskes.

Vi må tage opsparede midler i brug – de var hensat til andet formål.

Nu bliver det til en nedsparring og det er lidt på godt jysk lidt træls.

Jeg vil blot nævne nogle eks. på, hvad Støtteforeningen har støttet i det forløbne år.
• En håndholdt scanner samt en tilhørende Ipad.
• Kaffemaskine til fælles rummet
• Finansiering af 2 ansattes deltagelse på Palliativ kongres / (Psykologen & Præsten)
• Genoptryk af børnebogen ”Kan man spise hotdog, burger og pommes fritter på Hospice?”
• Udendørs vejrstation (som kan aflæses indefra)

I skal også have nogle eksempler på donationer modtaget af Støtteforeningen:
• Vi har fået 15.000 kr. Odd Fellow Logen Hertug Hans nr. 94
• § 18 midler fra Haderslev og Aabenraa Kommune (38.000 kr.)
• Linax / Als har doneret en PC’er til Støtteforeningens kasserer
• Donation til ”Ugens Buket” (5.510 kr. – men brugt 19.250 kr.) Ren Natur 2.500kr
• Jegerup Kirke (Kollekt) 2.300kr.

Vi har stadig en pæn indtægt fra Støtteforeningens medlemmer i form af medlemskontingent….
MEN vi må erkende, at vi står overfor nogle udfordringer:
• Vi får ikke nok medlemmer i forhold til frafald/udmeldinger
• Donationer til ”Ugens Buket er faldende.
• Private donationer er vigende.
• De kommunale kasser er meget tæt på at være lukket i – de er i hvert fald svære at lirke op.

Efter sidste års generalforsamling stod bestyrelsen pludselig og skulle erstatte 3 personer i teamet – det var formanden, kassereren og den person, der var velbevandret i at søge eks. fondsmidlet.
Det var et uheldigt sammenfald af forskellige prioriteringer, der lå til grund for de 3 personers fravalg.

Takket være et godt samarbejde og sammenhold i den nyvalgte bestyrelse, fik vi startet godt og har fået lagt et nyt fundament til fremtiden…

Bestyrelsen må her i sæson 2, som starter i morgen, se på udgifterne og vise rettidig omhu og føre sparekniven, hvor det er passende. Det vil også gavne, om vi kunne finde nogle penge, evt. ved at se nye veje.

Og der er faktisk allerede sket noget, der får os til at tro på, at det kan vendes til noget endnu bedre.

Lions klubberne i Gram, Vojens og Sophies Kilde har lagt an til en koncert på Tørning Mølle den 21.4. hvor hele overskuddet doneres til Støtteforeningen.

Desværre er der meldt udsolgt. Det tog kun en 3-4 dage, men det betyder til gengæld, at der så genereres et overskud i vores retning! Tak herfra til Lions Klubberne.

Vi har med slet skjult stolthed for kort tid siden, sendt HospiceNyt 47 ud og vi mener, at vi har formået at lave et blad som er rimelig godt. Derfor tror vi også, at det fremover kan være med til at skaffe nye medlemmer ved at vise bladet til potentielle emner.

Personligt har jeg gode erfaringer med det.

Vi har jo også Facebook, Hjemmeside (skal opdateres) og senere et videoprojekt kørende.

Desuden vil vi arbejde på at tilknytte nogle Ambassadører til teamet!

Vi har også deltaget i et par arrangementer i indeværende år: ”Stafet for livet”, Et succesfuldt ”Åbent Hus” her på Hospice og som noget nyt var undertegnede og 6 frivillige med til ”Frivillig Fredag” Alt sammen for at promovere Hospice Støtteforening og de frivillige samt for at udbrede et større kendskab til, hvad Hospice er for en størrelse.

Inden jeg runder af, har jeg lovet vores kasserer at appellere til, at I kære medlemmer af Støtteforeningen, vil gøre jer den ulejlighed at melde evt. ændringer i jeres data til hende, da det vil være en fordel for begge parter.

Jeg vil gerne slutte med en kæmpe tak til alle medlemmer og andre, der bakker op om Støtteforeningen.

Uden jer ingen Støtteforening.

Tak til alle på Hospice Sdr.Jylland, det faste personel og ikke mindst til de Frivillige, som jeg synes gør en brav indsats.

Tak til Ledelsen for at være med til at få vores samarbejde til at fungere.

Og sidst men ikke mindst: Tak for samarbejdet og fællesskabet i Støtteforeningens Bestyrelse. Det er en fornøjelse.

Tak for ordet, som jeg nu hurtigt vil give videre til Dirigenten Carsten Moos.

Men inden da skal I lige have en lille én i Børnehøjde.
Børn er ligetil og siger det, de tænker.
En dreng der hedder Gert fik en dag spørgsmålet af sin far:
Kan du sige mig, Gert hvad ordet Generalforsamling betyder?
Svaret kom helt uden tøven:
”Ja, det er selvfølgelig et sted hvor alle er Generaler og hvor der er mange af dem”
NB.: Kunne nogle af de Generaler så ikke tænke sig at blive Ambassadører i stedet for?

Formandens beretning ved støtteforeningens generalforsamling mandag, den 25.marts 2024 kl.: 17:002024-04-06T15:14:48+02:00

LINAK donerer en ny computer til støtteforeningen.

Bestyrelsen siger tusind tak til Linak for sponsoratet af en ny computer. Computeren vil erstatte en efterhånden meget gammel computer som bl.a. er blivet brugt til styre støtteforeningens regnskab.

Linak er en dansk industrivirksomhed i Guderup på Als, som producerer elektriske lineære aktuatorer og løftesøjler med tilbehør. I 1982 flyttede virksomheden til den nuværende placering i Guderup, hvor den breder sig over 38.000 m². Foruden salgskontorer i 35 lande har den fabrikker i USA, Kina, Thailand og Slovakiet.

LINAK donerer en ny computer til støtteforeningen.2024-02-10T11:18:32+01:00

Støttekoncert på Tørning Mølle

Har du lyst til at støtte op om vores gode sag? Nu har du muligheden – og så endda i forrygende selskab, når Haderslev Domkirkes Pigekor og VisVocal giver koncert i smukke omgivelser på Tørning Mølle til fordel for vores støtteforening. Koncerten er arrangeret af Lions Gram, Sophies Kilde Haderslev og Lions Vojens.

Vi er meget taknemmelige for den smukke gestus.

Støttekoncert på Tørning Mølle2024-02-07T07:21:53+01:00

Kom til åbent hus på Hospice Sønderjylland

I anledning af National Hospicedag, inviterer Sigrid Vemmelund til åbent hus på Hospice Sønderjylland, på Ribelandevej i Haderslev.

Det sker torsdag, den 7. september, fra kl. 13.30.-18.00.

Vi opfordrer til at kigge forbi, og blive klogere på hvad hospice er for et sted, og hvordan personalet arbejder.

Der vil være rundvisning, og Støtteforeningen vil også stå klar og svare på spørgsmål om, hvordan man kan støtte op om den gode sag.

Hospice Sønderjylland vil være vært ved en kop kaffe og kage, samt musikalsk underholdning.

Kom til åbent hus på Hospice Sønderjylland2023-09-01T09:13:26+02:00

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Nina Birch Jensen

Jeg hedder Nina Birch Jensen . Er 70 år gammel og bor i Haderslev med min mand og pelspølsen Milo ( Corgi).

Har 3 voksne børn og 3 børnebørn.

Har hele mit arbejdsliv som sygeplejerske og psykoterapeut arbejdet med familier ramt af kræft – de sidste 21 år i Kræftens Bekæmpelse som rådgivningsleder og nu som frivillig.

Har i en årrække været Kræftens Bekæmpelse repræsentant i hospice bestyrelsen og de sidste 3 år som formand. Da jeg stoppede blev jeg opfordret til at gå ind i støtteforeningens bestyrelse .Det er et vigtigt arbejde – støtteforeningen kan give hospice det “ ekstra” man drømmer om,men som budgettet ikke tillader ligesom vi understøtter det frivillige, værdifulde arbejde ,der udføres på hospice af vores mange dygtige frivillige .

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Nina Birch Jensen2023-06-29T07:22:40+02:00

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Susan Rehfeldt

Jeg hedder Susan Rehfeldt, er 66 år og bor i Gram med min lille hund. Jeg har arbejdet med regnskab i 35 år og tog i 2018 uddannelsen som sosu-hjælper. De sidste år har jeg været på efterløn og frivillig i ÆldreSagen som besøgsven og til stolegymnastik.

I 2012 var min kæreste indlagt på Hospice i små 2 måneder, og det havde vi begge stort udbytte af. Derfor meldte jeg mig ind i støtteforeningen og blev ved seneste generalforsamling også valgt ind i bestyrelsen.

Jeg nyder de daglige gåture med hunden, at pusle i min lille have og at gøre noget for og med andre mennesker.

Mød vores nye bestyrelsesmedlem, Susan Rehfeldt2023-06-15T07:49:06+02:00

Mød vores nye kasserer, Else Petersen

Jeg hedder Else Petersen, er 68 år, gift med Erik og bor i Sønderborg. Jeg blev medlem af Støtteforeningen HospiceSønderjylland på opfordring af John Erendal, som er medlem af bestyrelsen.

Jeg er pensionist, men har arbejdet i pengeinstitut indtil maj 2022. Jeg har kun kendskab til Hospice Sønderjylland via medieomtaler, men synes det er et meget godt formål at støtte som frivillig. Jeg har to børn og 3 dejlige børnebørn, som jeg ofte besøger/har besøg af.

Ellers er der en have, som skal passes, og jeg dyrker motion et par gange om ugen i Butterfly og går nogle ture i Sønderskoven her i Sønderborg.

Mød vores nye kasserer, Else Petersen2023-04-25T07:36:54+02:00

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.2023

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.2023
Mødested: Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.
Deltagere: John Erendal Jensen (JEJ) Gitte Elmelund-Mørch (GEM), Michael Mouritzen (MM), Leif Erbs Rasmussen (LER), Else Petersen (EP), Susan Rehfeldt (SR), Nina Birch Jensen (NBJ), Laila Steenfat (LS) og Niels Vincent Andersen (NVA).
Afbud fra:
Dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst
Leif Erbs Rasmussen bød velkommen.

Pkt. 2. Valg af formand
Valgt som formand:
Leif Erbs Rasmussen

Pkt. 3. Valg af næstformand
Valgt som næstformand:
John Erendal Jensen

Pkt. 4. Valg af kasserer
Valgt som kasserer:
Else Petersen

Pkt. 5. Valg af ansvarlig for ansøgninger/bevillinger samt ad hoc opgaver
Valgt blev:
Susan Rehfeldt

Pkt. 6. Valg af sekretær
Valgt som sekretær:
Michael Mouritzen

Pkt. 7. Kommende møder
De næste to møder bliver:
Torsdag, den 13. april 2023, kl. 17.00
Torsdag, den 04. maj 2023, kl. 17.00

Haderslev, den 31. marts 2023
p. f. v. Michael Mouritzen

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.20232023-04-15T07:26:20+02:00
Go to Top