Der er uro og meningsløse krige omkring os – det betyder utryghed og store ekstra udgifter også i Danmark. Vi har de seneste år oplevet en inflation, som gør at den danske forbrugers købekraft er blevet forringet.

Men alligevel kan vi dog glæde os over, at vi lever i denne del af Europa, hvor vi ikke hver dag skal frygte for vores liv og om der er mad til i aften! Skulle vi blive syge (eller skærer os under madlavningen), så kan vi søge professionel hjælp.

Og som kronen på værket, har vi et sted som vores stolthed: Hospice Sønderjylland som er et resultat af en fornuftig tankegang i 1997: Nogle fremsynede mennesker med hjertet på rette sted, stak hovederne sammen og startede planen:
Vi skal have Hospice til Sønderjylland”- 9 år senere kunne man så indvie stedet her, efter en stædig og hård kamp. Stor TAK til dem der holdt ud og blev ved..

Derfor har Hospice nu mulighed for at give op til 12 patienter ad gangen, en tryg indlæggelse under særdeles ordnede forhold, hvor fagfolk besætter de vitale pladser og hvor ro er en vigtig del, smertestillende medicinering, den rigtige kost, i ”egen lille bolig” og varme hænder både fra de frivillige og ikke mindst fra det faste personale.

Der er ofte tid til en snak, hvor vi er gode lyttere, når det behøves. Hospice bliver for mange deres sidste bolig, men man kan også konstatere i dag at ca. 20-25% udskrives og kommer hjem igen!

Det billede skal man også holde sig for øje når man taler om Hospice. Hospice Sønderjylland er en sag som vi med glæde og stolthed støtter. Men det økonomiske pres, der ligger som en dyne over samfundet, er også med til, at det er blevet sværere at skaffe midler/donationer, så vi kan yde den støtte som ønskes.

Vi må tage opsparede midler i brug – de var hensat til andet formål.

Nu bliver det til en nedsparring og det er lidt på godt jysk lidt træls.

Jeg vil blot nævne nogle eks. på, hvad Støtteforeningen har støttet i det forløbne år.
• En håndholdt scanner samt en tilhørende Ipad.
• Kaffemaskine til fælles rummet
• Finansiering af 2 ansattes deltagelse på Palliativ kongres / (Psykologen & Præsten)
• Genoptryk af børnebogen ”Kan man spise hotdog, burger og pommes fritter på Hospice?”
• Udendørs vejrstation (som kan aflæses indefra)

I skal også have nogle eksempler på donationer modtaget af Støtteforeningen:
• Vi har fået 15.000 kr. Odd Fellow Logen Hertug Hans nr. 94
• § 18 midler fra Haderslev og Aabenraa Kommune (38.000 kr.)
• Linax / Als har doneret en PC’er til Støtteforeningens kasserer
• Donation til ”Ugens Buket” (5.510 kr. – men brugt 19.250 kr.) Ren Natur 2.500kr
• Jegerup Kirke (Kollekt) 2.300kr.

Vi har stadig en pæn indtægt fra Støtteforeningens medlemmer i form af medlemskontingent….
MEN vi må erkende, at vi står overfor nogle udfordringer:
• Vi får ikke nok medlemmer i forhold til frafald/udmeldinger
• Donationer til ”Ugens Buket er faldende.
• Private donationer er vigende.
• De kommunale kasser er meget tæt på at være lukket i – de er i hvert fald svære at lirke op.

Efter sidste års generalforsamling stod bestyrelsen pludselig og skulle erstatte 3 personer i teamet – det var formanden, kassereren og den person, der var velbevandret i at søge eks. fondsmidlet.
Det var et uheldigt sammenfald af forskellige prioriteringer, der lå til grund for de 3 personers fravalg.

Takket være et godt samarbejde og sammenhold i den nyvalgte bestyrelse, fik vi startet godt og har fået lagt et nyt fundament til fremtiden…

Bestyrelsen må her i sæson 2, som starter i morgen, se på udgifterne og vise rettidig omhu og føre sparekniven, hvor det er passende. Det vil også gavne, om vi kunne finde nogle penge, evt. ved at se nye veje.

Og der er faktisk allerede sket noget, der får os til at tro på, at det kan vendes til noget endnu bedre.

Lions klubberne i Gram, Vojens og Sophies Kilde har lagt an til en koncert på Tørning Mølle den 21.4. hvor hele overskuddet doneres til Støtteforeningen.

Desværre er der meldt udsolgt. Det tog kun en 3-4 dage, men det betyder til gengæld, at der så genereres et overskud i vores retning! Tak herfra til Lions Klubberne.

Vi har med slet skjult stolthed for kort tid siden, sendt HospiceNyt 47 ud og vi mener, at vi har formået at lave et blad som er rimelig godt. Derfor tror vi også, at det fremover kan være med til at skaffe nye medlemmer ved at vise bladet til potentielle emner.

Personligt har jeg gode erfaringer med det.

Vi har jo også Facebook, Hjemmeside (skal opdateres) og senere et videoprojekt kørende.

Desuden vil vi arbejde på at tilknytte nogle Ambassadører til teamet!

Vi har også deltaget i et par arrangementer i indeværende år: ”Stafet for livet”, Et succesfuldt ”Åbent Hus” her på Hospice og som noget nyt var undertegnede og 6 frivillige med til ”Frivillig Fredag” Alt sammen for at promovere Hospice Støtteforening og de frivillige samt for at udbrede et større kendskab til, hvad Hospice er for en størrelse.

Inden jeg runder af, har jeg lovet vores kasserer at appellere til, at I kære medlemmer af Støtteforeningen, vil gøre jer den ulejlighed at melde evt. ændringer i jeres data til hende, da det vil være en fordel for begge parter.

Jeg vil gerne slutte med en kæmpe tak til alle medlemmer og andre, der bakker op om Støtteforeningen.

Uden jer ingen Støtteforening.

Tak til alle på Hospice Sdr.Jylland, det faste personel og ikke mindst til de Frivillige, som jeg synes gør en brav indsats.

Tak til Ledelsen for at være med til at få vores samarbejde til at fungere.

Og sidst men ikke mindst: Tak for samarbejdet og fællesskabet i Støtteforeningens Bestyrelse. Det er en fornøjelse.

Tak for ordet, som jeg nu hurtigt vil give videre til Dirigenten Carsten Moos.

Men inden da skal I lige have en lille én i Børnehøjde.
Børn er ligetil og siger det, de tænker.
En dreng der hedder Gert fik en dag spørgsmålet af sin far:
Kan du sige mig, Gert hvad ordet Generalforsamling betyder?
Svaret kom helt uden tøven:
”Ja, det er selvfølgelig et sted hvor alle er Generaler og hvor der er mange af dem”
NB.: Kunne nogle af de Generaler så ikke tænke sig at blive Ambassadører i stedet for?