Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen den 28.03.2023
Mødested: Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.
Deltagere: John Erendal Jensen (JEJ) Gitte Elmelund-Mørch (GEM), Michael Mouritzen (MM), Leif Erbs Rasmussen (LER), Else Petersen (EP), Susan Rehfeldt (SR), Nina Birch Jensen (NBJ), Laila Steenfat (LS) og Niels Vincent Andersen (NVA).
Afbud fra:
Dagsorden:
Pkt. 1. Velkomst
Leif Erbs Rasmussen bød velkommen.

Pkt. 2. Valg af formand
Valgt som formand:
Leif Erbs Rasmussen

Pkt. 3. Valg af næstformand
Valgt som næstformand:
John Erendal Jensen

Pkt. 4. Valg af kasserer
Valgt som kasserer:
Else Petersen

Pkt. 5. Valg af ansvarlig for ansøgninger/bevillinger samt ad hoc opgaver
Valgt blev:
Susan Rehfeldt

Pkt. 6. Valg af sekretær
Valgt som sekretær:
Michael Mouritzen

Pkt. 7. Kommende møder
De næste to møder bliver:
Torsdag, den 13. april 2023, kl. 17.00
Torsdag, den 04. maj 2023, kl. 17.00

Haderslev, den 31. marts 2023
p. f. v. Michael Mouritzen