Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var: Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM); John Erendal Jensen (JEJ); Jens Ole Koustrup (JOK); Michael Mouritzen (MM); Leif Erbs Rasmussen (LER); Rene’ Jørgen Nielsen (RJN); Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud fra: suppleant Laila Steenfat (LS).

Dagsorden:

Pkt. 1.   Velkomst

Formand Jan Petersen bød velkommen til dagens møde.

 

Pkt. 2.   Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter

              Støtteforeningens bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand: Jan Petersen

Næstformand: John Erendal Jensen

Kasserer:  René Jørgen Nielsen

Sekretær: Michael Mouritzen

Hospicenyt: Laila Steenfat, Gitte Elmelund-Mørch, Jan Petersen

Facebook: Niels Vincent Andersen

Fotos samt frontkæmper: Leif Erbs Rasmussen

Ansøgninger, herunder § 18 midler, m.m..:  Jens Ole Koustrup

 

Pkt. 3.    Nye mødedatoer

              Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder på Hospice Sønderjylland:

              Tirsdag den 12. maj 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 30. august 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00 (fællesmøde med Hospice-bestyrelsen)

Tirsdag den 22. november kl. 17.00

Fredag den 25. november kl. 18.00 (julearrangement)

Tirsdag den 10. januar kl. 17.00

Tirsdag den 21. februar kl. 17.00

Tirsdag den 28. marts kl. 17.00 (Den 27. ordinære Generalforsamling)

 

Pkt. 4.    Aktiviteter:

              Lørdag den 28. maj 2022 kl. 10-15 (Oldtimer-løbet i Gråsten)

Fredag den 19. august 2022 kl. 17-23 (Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg)

             

Pkt. 5.    Eventuelt

              Der var intet under eventuelt.

 

Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

(sekretær)