Dagens Program

17:00  – Velkomst ved formand Jan Petersen

17:10  – Forfatter og foredragsholder Stine Buje er blevet en toneangivende person, når talen falder på livet og døden. Vi ser frem til hendes indlæg ”Livet er nu”.

18:10  – Der serveres sandwich m.m., Støtteforeningen er vært

18:45 – Generalforsamling

20:00  – Forventet afslutning på generalforsamlingen

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren

3a. Budget til orientering

3b. Fastsættelse af kontingent for 2023

4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2022

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  • John Erendal Jensen (modtager genvalg)
  • Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg)
  • Jens Ole Koustrup (modtager genvalg)
  • Michael Mouritzen (modtager genvalg)

6 Valg af suppleanter

  • Laila Steenfat (modtager genvalg)
  • Niels Vincent Andersen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt – Herunder afslutning ved formanden/dirigenten

Haderslev, den 12. januar 2022/ på bestyrelsens vegne Jan Petersen