Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var:  Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM), John Erendal Jensen (JEJ), Jens Ole Koustrup (JOK), Michael Mouritzen (MM) og René Jørgen Nielsen (RJN), Leif Erbs Rasmussen (LER) samt suppleant Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud: Suppleant Laila Steenfat (LS).

Pkt. 1.   Velkomst

Jan Petersen bød velkommen til Leif Erbs Rasmussen som nyt medlem i bestyrelsen og Niels Vincent Andersen som ny suppleant i bestyrelsen.

Pkt. 2.    Konstituering og fordeling af funktioner:

Jan Petersen blev foreslået og genvalgt som formand.

John Erendal Jensen blev foreslået og genvalgt som næstformand.

Michael Mouritzen blev foreslået og valgt til sekretær. Funktionen omfatter mødeindkaldelse med dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne samt bestilling af mødelokale og forplejning til møderne.

René Jørgen Nielsen blev foreslået og genvalgt til kasserer.

Jens Ole Koustrup blev foreslået og genvalgt til at varetage funktionen som tovholder på ansøgninger af § 18 midler hos kommunerne, etc.

Gitte Elmelund Mørch blev foreslået og genvalgt til at varetage funktionen af Støtteforeningens hjemmeside i samarbejde med Laila Steenfat samt redaktionel bearbejdning af HospiceNyt i samarbejde med Laila Steenfat, Jan Petersen og Haderslev Stifts bogtrykkeri.

Leif Erbs Rasmussen og Niels Vincent Andersen varetager ved behov ad hoc funktioner.

Pkt. 3.    Nye mødedatoer til afholdelse på Hospice Sønderjylland:

Tirsdag, den 30. november 2021 kl. 17.00.

Torsdag, den 27. januar 2022 kl.17.00.

Tirsdag, den 22. februar 2022 kl. 17.00.

Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 17.00 – Den 26. ordinære generalforsamling

Haderslev, den 29. oktober 2021

Jan Petersen

Formand