Der blev lyttet intenst, da Bestyrelsen i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland inviterede medlemmerne af foreningen til årets generalforsamling den 31. marts på Hospice Sønderjylland i Haderslev. Som tidligere år, bød arrangementet på et foredrag inden selve generalforsamlingen blev skudt i gang.

I år var det forfatter og innovator, Stine Buje, der fortalte om, hvordan hendes mors kræftforløb for 10 år siden fik hende til at skifte karrieren som kommunikationskonsulent ud med iværksætter- forfatterkarrieren.

Den svære samtale

Da Stines mor fik konstateret kræft i 2012, var det et chok for alle, især fordi moderen ikke havde haft en sygedag i 20 år.

Det gik op for Stine, at der var så mange ting hun gerne ville tale med sin mor om mens tid var, men hun fandt det vanskeligt at få startet på de svære samtaler.

Hun brugte sit netværk, venner og professionelle, til at finde en god måde at blive tættere med sin mor uden at det virkede akavet og forstillet.

Fra diagnosen blev stillet og til Stines mor døde, gik der 1 ½ år. Det skulle vise sig, at Stine fandt en god måde at tale med sin mor på, og hun fik senere det meningsløse til at give mening ved at hjælpe andre i samme situation.

Mange ubesvarede spørgsmål

Stine fortalte blandt andet om, at hun endnu ikke havde børn, da hendes mor blev syg, og pludselig gik det op for hende, at hun ikke ville få muligheden for at spørge sin mor til råds, når hun engang selv skulle være mor.

Det fik Stine til at bede veninderne sende hende de spørgsmål, de selv havde spurgt deres mor om, og ud fra de spørgsmål, lavede hun en række postkort, hvert med sit spørgsmål på.

Det var ikke let at finde det rette tidspunkt at tale med moderen om de spørgsmål, men lejligheden dukkede naturligt op, da Stine havde inviteret sin mor på hotel, hvor de skulle hygge og betragte naturen.

Stines mange gode ideer til hvordan hun kunne komme tættere på sin mor, har senere udmøntet sig i flere bøger og samtalekort samt foredrag, og på sin helt egen måde kom det meningsløse alligevel til at have stor værdi.

Stines bog ”Snak for livet løs” er den første af i alt 5 bøger om de gode samtaler med pårørende til døende familiemedlemmer eller venner.

Generalforsamlingen kort

Stine Bujes positive og hjertevarme oplæg blev en fin indledning til generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden.

 

Den nye bestyrelse består af:

Formand Jan Petersen

Næstformand John Erendal

Kasserer Rene Jørgen Nielsen

Sekretær Michael Mouritzen

Bestyrelsesmedlem Gitte Elmelund Mørch

Bestyrelsesmedlem Jens Ole Koustrup

Bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen

Suppleant Laila Steenfat

Suppleant Niels Vincent Andersen

 

På bestyrelsens vegne

Gitte Elmelund Mørch