Kulturnat i Sønderborg aflyst

Kulturnatten i Sønderborg den 21.8. er aflyst pga. Corona krisen og udsat til fredag den 20. august 2021.

Vi glæder os til at møde jer der.

Med venlig hilsen

John Erendal

Kulturnat i Sønderborg aflyst2020-05-07T10:03:48+02:00

imens vi venter

Støtteforeningens bestyrelse er, som resten af Danmark, sat på vågeblus. Coronaen er ikke at spøge med, og det respekterer vi, uden tøven.

Det betyder dog ikke, at vi ikke er aktive og i kontakt med hinanden jævnligt. Lige nu sidder medlemmer af bestyrelsen og kontakter støtteforeningens medlemmer for at bede om deres mailadresser. Måske har I allerede på nuværende tidspunkt fået et opkald ?

Vi har et stort ønske om at kunne skrive til vores medlemmer. Ikke ”reklamemails” som så mange andre, men vigtige mails, for os og for jer.

I starten af Corona-forløbet ville vi rigtig gerne have skrevet til jer, at vores generalforsamling var aflyst, men vi manglede for mange af vores medlemmers mailadresser, så vi måtte ty til at sende aflysningen pr. post.

Det var både kostbart og langsommeligt, men vi havde ikke andre muligheder. Det håber vi ændrer sig med tiden, så I kan få vigtige beskeder og nyheder hurtigt via mailen.

Pas på jer selv derude!

De bedste hilsner

Gitte Elmelund Mørch

imens vi venter2020-05-06T06:48:42+02:00

Påskehilsen til patienter og medarbejdere på HospiceSønderjylland

Onsdag den 8. april modtog alle beboere og medarbejdere på HospiceSønderjylland en påskehilsen fra Støtteforeningen i form af en æske chokolade fra vores lokale forretning Xocolatl.

Bestyrelsen ønskede at give en opmuntring til beboerne på hospice og ønske god påske, og sendte samtidig en varm tak til personalet for den store ekstra indsats i forbindelse med Corona krisen. Ingen tvivl om at det har været en stor udfordring for både beboere og alle personalegrupper at håndtere smittefaren.

Gaverne blev modtaget med glæde, så det var en stor fornøjelse for giverne.

Påskehilsen til patienter og medarbejdere på HospiceSønderjylland2020-07-13T11:44:31+02:00

GENERALFORSAMLING AFLYST

Af hensyn til risiko for smittespredning af COVID-19 har bestyrelsen besluttet at aflyse/udsætte årets generalforsamling. Bestyrelsen følger udviklingen løbende og vil indkalde til en ny generalforsamling på et senere tidspunkt, når vi skønner, at det igen er forsvarligt.

Bestyrelsen for Støtteforeningen for HospiceSønderjylland

GENERALFORSAMLING AFLYST2020-03-11T17:33:16+01:00

Generalforsamling, mandag den 23. marts kl. 17.00

Støtteforeningen  afholder generalforsamling, mandag den 23. marts kl. 17.00 på:

Hospice Sønderjylland

Ribe Landevej 130

6100 Haderslev

Vi har i år valgt at starte kl. 17.00, for at tilgodese de af vore medlemmer der stadig er på arbejdsmarkedet, og der serveres sandwich og lidt drikkeligt omkring kl. 18.00

Vi glæder os til at se jer, og håber at rigtig mange har tid og lyst til at bakke op om denne vigtige del af støtteforeningens arbejde.

Generalforsamling, mandag den 23. marts kl. 17.002020-02-02T17:13:11+01:00

Præsentation af de nye i bestyrelsen 2019

Rene Nielsen

Jeg bor i Tønder sammen med min kone Mette, som jeg har været gift med i snart 38 år.

Jeg er uddannet bygningssnedker, men har arbejdet i over 30 år som firkirkepræst.

De seneste 10 år har jeg arbejdet som bedemand, et arbejde som helt naturligt har lært mig

Hospice Sønderjylland at kende.

Kirsten Christiansen

Jeg er 52 år gammel og kommer oprindeligt fra Vamdrup, men har boet i Toftlund siden 1984.

Jeg er udlært i en trælast i Toftlund og jeg fandt også manden i mit liv i Toftlund, han hedder Niels og sammen har vi 3 voksne børn, 2 svigerbørn og 2 små børnebørn.

Arbejdsmæssigt driver min mand og jeg to butikker sammen – Toftlund/Løgumkloster boghandel. Desuden er jeg sekretær for vores sognepræst og arbejder også hos Toftlund Maskinfabrik A/S i bogholderiet.

I min fritid læser jeg en masse bøger, desuden er jeg aktiv inden for KFUM & KFUK og så er jeg frivillig på Hospice og har været det siden september 2014. Jeg nyder mine vagter og samværet med de andre frivillige. Jeg er stolt af vores hospice og alle der har deres gang der, derfor glæder jeg mig også til at tage fat på et nyt kapitel som medlem af støtteforeningens bestyrelse.

Laila Steenfat

Jeg er en 45-årig kvinde, der bor i Hammelev med den ene af mine to sønner og min hund. Jeg er sprogligt uddannet og arbejder med kommunikation hos ECCO Sko i Bredebro. Jeg er meget passioneret omkring mit fag og nyder mit arbejde.

Uden for arbejdstid nyder jeg at gå til dans og gå lange ture med min hund. Helt grundlæggende sætter jeg stor pris på nærvær og tid med min familie og mine veninder.

Det ville være en fornøjelse for mig, hvis jeg kan bidrage med min tid og energi for at støtte op om det fantastiske arbejde, der foregår omkring Hospice Sønderjylland.

De bedste hilsner
Laila

Præsentation af de nye i bestyrelsen 20192019-12-08T10:34:56+01:00

En aften med Jacob Birkler og TRIALKA TRIO

Den 8. november var medlemmer og andet godtfolk inviteret til en hyggelig aften med Jacob Birkler og Trialka Trio i Sønderjyllandshallen i Aabenraa.
Det blev en virkelig god musikalsk aften, men også en aften hvor Jacob Birkler udfordrede os på den gode måde.

Der kom ikke så mange til arrangementet som vi godt kunne have ønsket os, og det kan der være flere gode grunde til. Vi havde sendt pressemeddelelse ud til mange aviser, men den blev ikke trykt, så vidt vides kun i Sønderborg, måske har det kommende valg haft indflydelse derpå. Det kan også være at nogle af vore medlemmer har tænkt det var et lidt tungt emne der var på programmet: ”Med livet og døden i egne hænder”.
Trialka Trio spillede musik for enhver smag, det blev en bred vifte af dejlige musikstykker, meget dygtigt fremført. Jeg tror såmænd der var nogen der sang med på de gamle kendte melodier, så en dejlig optakt til en spændende aften.
Jacob Birkler er et karismatisk menneske, og en meget dygtig foredragsholder, han forstår virkelig at få tilhørerne med, og han forstår at involvere tilhørerne ved at stille spørgsmål.

Han fortalte blandt andet om, hvordan og hvorfor han selv havde ændret mening med hensyn til aktiv dødshjælp.
Han brugte ofte ordene ”Etik handler om optik”, ”Værdighed ligger i øjnene der ser”, og ligeledes sagde han mange gange, ”KAN VI, SKAL VI, BØR VI” og ”frem for alt, skal vi se os godt for” .
En aften der satte en masse tanker i gang, om alt det vi troede vi vidste, og tanker om hvor stor betydning vores sprogbrug i hverdagen har.
En aften med meget stof til eftertanke!
Stort tak til Jacob Birkler og Trialka Trio!

En aften med Jacob Birkler og TRIALKA TRIO2019-12-08T10:32:53+01:00

Kultur- og idrætsnatten i Sønderborg

Støtteforeningen deltog igen i år i Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg, fredag den 24. august, fra kl. 1700-2200.

Det er en tilbagevendende begivenhed som vi prioriterer højt, det er en god måde at møde vore medlemmer på, samt at hverve nye, og ligeledes at fortælle om Støtteforeningen og dens arbejde.

Der er rigtig mange mennesker, mange frivillige, mange foreninger, og vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger på vores deltagelse.

I år havde John Erendal fra bestyrelsen lavet en konkurrence med spørgsmål om Hospice, og han havde samtidigt sørget for omtale i ugeavisen, så mange kom og afleverede de færdige besvarelser. Man kunne også deltage ved standen, hvilket mange gjorde.

Det var en stor succes, og de flotte præmier fra Davidsen, Mr. Klausen, Rønhaveslagteren, Wohlenberg samt Sønderborg Revyen gjorde lykke.

Kultur- og idrætsnatten i Sønderborg2020-02-03T07:23:14+01:00

Konstitueret bestyrelse 2018

På årets generalforsamling i Støtteforeningen for HoslpiceSønderjylland måtte der siges farvel til vores engagerede formand Ole Østvig Nisser, som blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 – og som har været formand siden 2011.

Bestyrelsesmedlem Tove Beck, hvis energiske indsats i foreningen man har haft glæde af siden 2008 – ligeledes modtog vores suppleant Henning Husted heller ikke genvalg.

På generalforsamlingen blev Rita Skjødt Birkeland og Jens Ole Koustrup valgt ind i bestyrelsen,

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev posterne fordelt:

 • Jan Petersen, formand
 • John Erendal, næstformand
 • Mads Sand, kasserer
 • Ulla Jepsen, sekretær
 • Gitte Elmelund Mørch, bestyrelsesmedlem
 • Rita Skjødt Birkeland, bestyrelsesmedlem
 • Jens Ole Koustrup, bestyrelsesmedlem

Prisstigning

Generalforsamlingen vedtog samtidig en kontingentstigning:

 • Kontingent for enkeltpersoner blev reguleret fra kr. 75,- til kr. 100,-
 • For par og samboende fra kr. 150,- til kr. 200,-
 • For firmaer fra kr. 500,- til kr. 600,-
 • Kontingent for livsvarige medlemmer hæves fra kr. 1.000,- til kr. 1.200,-

Præsentation af Rita Skjødt Birkeland

Jeg er født og opvokset i Bramdrupdam og har gået i skole og gymnasium i Kolding. Min uddannelse til læge har jeg taget i Odense.
Efter flere år på forskellige afdelinger på Sønderjyske Sygehuse (specielt dengang Haderslev Sygehus) startede jeg 1990 som praktiserende læge i Toftlund- hvor jeg stadig har mit virke.

Jeg er gift bor i Haderslev og har tre udeboende voksne børn.

Konstitueret bestyrelse 20182019-12-08T10:33:04+01:00

Formandens beretning – 20 marts 2018

På en generalforsamling fremlægger bestyrelsen en beretning over året der er gået siden sidste generalforsamling.

Overordnet arbejder foreningen ud fra vedtægterne.

Hvad vi sponsorerer eller støtter fremgår således også af regnskabet.

De frivillige støttes løbende med midler til både uddannelse samt mere festlige ting som f.eks. forårsudflugt og julefrokost.

Også efteruddannelse af ansatte på hospice støtter vi, når der ikke er andre muligheder for financiering og vi finder formålet er målrettet hospice.

Også driftsmæssige ting, der ikke, om jeg så må sige, er tvingende nødvendige, kan vi støtte.

I afvigte år således en kaffeautomat og en kølevitrine.

Så vi kommer bredt omkring i vores støtte.

Alt sammen for at tilgodese patienterne, pårørende og de ansatte.

Og så udgiver Støtteforeningen fortsat Hospice Nyt 2 gange årligt. Sidste nummer her fra februar, som indkaldelse til dagens generalforsamling.

Dette er kostbart. Godt 40.000kr. Men vi føler stadig i bestyrelsen, at det er en nødvendig og god måde at orientere medlemmerne på.

Men vi er naturligvis i en løbende drøftelse af, hvordan dette skal se ud fremadrettet. Derfor vil vi forfærdelig gerne have medlemmernes mailadresser.

Den 8.11. havde vi inviteret til møde med Jacob Birkler. Tidligere formand for Etisk Råd. I Åbenrå, Sønderjyllandshallens foryer. Aftenen startede med Trialka Trio her fra Haderslev. Dygtig og velspillende lille trio. I vores optik en rigtig god optakt.

Til aftenens arrangement blev vi ialt 45. Det synes bestyrelsen ikke er tilfredsstillende.

Jeg har skrevet lidt om dette i Hospice Nyt. Personligt synes jeg det er lidt trist, at der ikke kom flere. Men de der kom fik en god aften.

Og økonomisk kan det jo slet ikke hænge sammen.

Bestyrelsen må fremadrettet vurdere, hvordan dette kan gøres bedre. Og om det overhovedet er det rigtige, med den slags arrangementer.

Bestyrelsen er i dialog med Ældresagen om et fællesmøde i Vojens i slutningen af maj nemlig den 30.5.kl. 14.00

Dette i et forsøg på, at markedsføre Hospice Støtteforeningen samt give deltagerne et indtryk af, hvad hospice er for noget!! Det er der tilsyneladende mange mennesker, der stadig ikke ved noget særligt om. Vi fortæller om Hospice Sønderjylland samt Støtteforeningens arbejde.

Vi har stadig en god økonomi. Og det er bestemt rigtig rart. Og en god økonomi er et godt udgangspunkt for enhver forening. Og da ikke mindst for en støtteforening. Der er muligheder for at støtte på mange niveauer. På den anden side set kan 1,8 million hurtigt få ben at gå på!! Så bestyrelsen må stadig have en fast politik over, hvad vi kan støtte.

Vi har været i dialog med Hospice om et nyt Orangeri. Det er gået lidt trægt. Men jeg forestiller mig, at en ny bestyrelse fortsat vil se positivt på dette. Også med økonomisk støtte. Dog tror jeg på, at støtte fra en fond vil være mulig, såfremt det et godt og velbeskrevet projekt.

Langt overvejende har vi i Støtteforeningen et godt og respektfudt samarbejde med relevante parter.

Det gælder først og fremmest Hospice Sønderjylland og Hospice bestyrelsen.

Vi siger en stor tak for dette. Og tak for husly i mange sammenhænge. Det er dejligt vi kan være her i dag. Og afholde vore bestyrelsesmøder m.v. her på stedet. Det giver god mening for os. Og, håber vi, også for Hospice.

Vi må ikke glemme de allervigtigste, nemlig I der er her tilstede, medlemmerne.

Med en medlemskreds på knap 1400 er vi endnu godt kørende. Tak til Jer alle. I er dem, der gør arbejdet muligt og givende for bestyrelsens arbejde.

Jeg har sammen med Tove Bech og Henning Husted besluttet at stoppe i bestyrelsen.

Personligt vil jeg sige tak til alle for samarbejdet, imødekommenhed, dialoger og meget mere.

Ønsker fremadrettet Støtteforeningen alt godt.

Og naturligvis alt godt til Hospice Sønderjylland.

Vi har et velfungerende Hospice. Men verden udvikler sig. Der er løbende udfrodringer, der også kommer til Hospice Sønderjylland.

Ole Østvig Nissen

I marts 2018

Formandens beretning – 20 marts 20182019-12-08T10:33:09+01:00
Go to Top