Nyt medlem af bestyrelsen – Leif Erbs Rasmussen

Leif Erbs Rasmussen:

Født: 14.11.1950 i Haderslev
Gift med Elsebeth – har 3 voksne sønner og flere børnebørn!
Handelsuddannet / Herreekvipering / Dekoratør + Merkonom i Markedsføring!
Interesser: Foto – musik – sport – familien – humanitært arbejde og meget mere….
Pensioneret siden 2014. Nu aktiv udenfor arbejdsmarkedet!
Medlem af Lions i 15 år / Været bl.a. Sekretær og Præsident + Formand for flere udvalg bl.a. PR.
Frivillig på Hospice i ca. 3 år / 2019 marts.
Stoppede i Lions fordi jeg gerne ville være frivillig på Hospice og være med til at gøre en forskel,
for andre, sammen med andre!
Det har jeg ikke fortrudt, selvom det sidste 1½ år har været ”underlige” på grund af Covid 19,
så har jeg været én af dem, der har været heldig, at få lov til at komme en gang imellem og deltage
i husets arbejde på trods af epidemien.

Har tidligere haft berørings flade med Hospice via Lions, idet Lions i sin tid donerede flygelet dertil!
Desuden har jeg også et par gange været på besøg for at overrække andre donationer!
Fik der igennem et lille indblik i stedets betydning og min lyst til selv at være med voksede!
Har tidligere haft berørings flade med Hospice via Lions, idet Lions i sin tid donerede flygelet dertil!
Desuden har jeg også et par gange været på besøg for at overrække andre donationer!
Fik der igennem et lille indblik i stedets betydning og min lyst til selv at være med voksede!
Grunden til at jeg sagde ja, til evt. at indtræde i bestyrelsen for Støtteforeningen, var for det første,
at jeg blev ringet op og spurgt om det ikke var noget for mig og da jeg ikke på stående fod kunne finde
gode modargumenter, takkede jeg ja, hvis det altså skulle blive aktuelt på et tidspunkt!
….og for det andet så har jeg lidt svært ved at sige nej, til et vigtigt, humanitært stykke arbejde!
I øvrigt tak til Støtteforeningen for at bakke op om vi Frivilliges arbejde!
Det betyder så meget at I anerkender vores ydmyge hjælp med jeres betænksomhed!
Det giver lyst til at fortsætte og I viser at vores arbejde ikke er forgæves, men værdsat! TAK!

Nyt medlem af bestyrelsen – Leif Erbs Rasmussen2021-10-31T14:42:21+01:00

Ny suppleant til bestyrelsen – Niels Vincent Andersen

Niels Vincent Andersen er 58 år, bosiddende i Haderslev.

Far til 25 årige Julie Vincent Andersen, der har læst sociologi og kulturforståelse på universitetet i Esbjerg (SDU).

Og efterfølgende taget en kandidat på Roskilde universitet (RUC).

Han er oprindelig udlært butiksslagter ved slagter Vollstedt og arbejdede siden som slagtermester i Superbrugsen i Vamdrup.

Senere fik han job hos Danish Crown i Rødding.

Da det lukkede besluttede han sig til at få en lederuddannelse.

Startede med en merkonomuddannelse ved IBC.

Og har siden afsluttet en Akademiuddannelse i ledelse ved IBA

Niels Vincent Andersen har siden 2015 arbejdet som kvalitet- og fødevarekontrollør ved Gråsten Fjerkræ.

Han blev valgt til formand for organisationsbestyrelsen for HAB på den ekstraordinære generalforsamling i marts 2017.

Ny suppleant til bestyrelsen – Niels Vincent Andersen2021-10-31T06:41:01+01:00

Generalforsamling 2021

Den 28. oktober 2021 kl. 17.00 afholder Støtteforeningen generalforsamling på Hospice i Haderslev.

Det er ekstraordinært at den ordinære generalforsamling afholdes i oktober, men efter aflysninger både i 2020 og 2021 pga. Corona, er det nødvendigt.

Det vil glæde os hvis du vil deltage, og husk denne gang at melde dig til. Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen bedes foretaget senest den 19. oktober 2021 til: Formanden for Støtteforeningen, Jan Petersen på e-mail: formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk) eller mobil: 29 87 90 00. (mandag eller tirsdag mellem kl. 17-19).

Generalforsamling 20212021-09-22T12:51:21+02:00

Påsken er veloverstået, og vi har igen i år været på hospice med påskegaver.

Torsdag den 25. marts, var Ulla Jepsen og Gitte Elmelund Mørch på Hospice for at aflevere påskedekorationer til de 12 stuer, en gave som Sigrid Wemmelund tog imod med stor glæde.

Vi havde også påskeæg med til de ansatte, en påskønnelse for deres store indsats, som Sigrid Wemmelund senere delte ud.

Lis Gosvig, som er frivilligkoordinator på hospice, fik påskeæg til de frivillige, også dette var en påskønnelse for en stor og flot indsats.

Påsken er veloverstået, og vi har igen i år været på hospice med påskegaver.2021-04-11T13:32:45+02:00

De bedste ønsker for 2021

Et nyt år er begyndt, og det er tid at tage afsked med 2020 og byde 2021 velkomment.

Ikke meget blev som vi forventede i 2020. I løbet af året lærte vi vel allermest, at vi står stærkest, når vi står sammen. De mange restriktioner, der kom til at fylde vores hverdag, krævede af og til kreativ tænkning. Støtteforeningen for HospiceSønderjylland måtte på linje med mange andre foreninger aflyse de fleste planlagte arrangementer. Men hvor der er vilje, er der vej, så vi brugte i stedet vores kræfter på at støtte op om initiativer, der kan lette livet for husets beboere, også i en tid med Corona. Det resulterede blandt andet i et fint nyt udendørsområde med fine havebænke, flisebelægning og beplantning. Dette og meget andet kan du læse mere om i vores HospiceNyt.

Og til sidst en opfordring: Medlemmerne af Støtteforeningen for HospiceSønderjylland er en mangfoldig gruppe. Alle har de det til fælles, at de ønsker at være noget for nogen. Mange synes ikke, det er noget særligt. Men det ER noget særligt! Hvis du eller en af dine bekendte skulle være interesseret i at blive medlem, må du endelig kontakte os. Jo flere medlemmer vi er, jo større forskel kan vi gøre.

Foran os ligger et nyt år med alt hvad det bringer af refleksion, ønsker og håb. Lad os gå ind i det sammen. Vi i bestyrelsen ønsker jer alle et godt og lykkebringende 2021.

På bestyrelsens vegne,

Jan Petersen

Formand

De bedste ønsker for 20212021-01-29T20:36:21+01:00

Bestyrelsen ønsker glædelig jul!

Kalenderen fortæller os, at jul og nytår er lige om hjørnet, Vi kan snart sige farvel til 2020 – det år, hvor hele verden lærte ordene Covid 19 og pandemi at kende.

Corona situationen har været en stor udfordring for os alle; vi kan ikke bare mødes som vi plejer og de frivillige på Hospice Sønderjylland kan ikke, som tidligere, mødes til velfortjent julehygge.

Heldigvis er der mange kreative og dygtige mennesker på Hospice, og nogle har fundet på en god og brugbar løsning.

De frivillige har fået mulighed for at hente en julemiddag og tage den med hjem – og samtidig får de udleveret en julehilsen fra støtteforeningens bestyrelse, med tak for året der er gået.

Bestyrelsen siger tak til alle for bidrag, medlemskab og opbakning i et turbulent år.

Hver en tanke, hvert et bidrag og ikke mindst hvert et medlemskab af støtteforeningen gør en stor forskel, og vi kan være stolte over vores støtte i den vigtige sag, som et Hospice er.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul!2021-01-01T16:24:55+01:00

Vore medlemmer er en vigtig ressource

En af bestyrelsens fornemste opgaver er at vedligeholde og opretholde en god skare af medlemmer. Vi har i et par måneder arbejdet på et projekt, hvor vi vil synliggøre os selv, og på den måde forsøge at hverve nye medlemmer.

 

Uden medlemmernes støtte og kontingent, ville vi ikke være i stand til at hjælpe Hospice Sønderjylland som vi gør i dag.

Kontingentet er på kr. 100.- årligt, det lyder ikke af meget, men når vi er mange, bliver de til en stor pose penge vi kan donere.

Vores økonomiske råderum, tilgodeser patienter, sygeplejersker, køkkenet og de frivillige, alle personalegrupper på Hospice Sønderjylland kan søge om støtte.

Det er ikke altid nemt at få nye medlemmer i en støtteforening for et hospice. Mange synes det er sorgfuldt at tænke på og tale om hospice. Det er det også, men vi ved, at det nytter, at man på Hospicer gør en uvurderlig forskel.

Her i tiden med Corona, har bestyrelsen for Hospice Sønderjylland været udelukket fra mange aktiviteter, men det betyder ikke at vi ikke har arbejdet for sagen hver for sig.

Jeg kan kort nævne, at arbejdet med at finde ambassadører ser ud til at bære frugt, men mere herom senere.

Som nævnt tidligere i artiklen, har vi også støttet Anne og pigerne i køkkenet når de har haft behov for f.eks. maskiner til at lette deres hverdag. Den sidste store investering, er en robotblender der kan blende maden til patienterne, og Anne stråler når hun fortæller hvor meget godt der kan laves til patienterne med den maskine.

Vi har valgt at bruge Anne og køkkenets behov i vores nye kampagne, som ganske kort går ud på at lave en udstilling med plakater og oplysninger om medlemskab af støtteforeningen.

Vi vil udstille i tomme butiksvinduer i flere byer for at synliggøre os selv.

Vi vil vise hvem vi er, og hvordan kontingentet på 100.- kr.  blandt mange andre ting bliver brugt.

HUSK, KÆRE MEDLEMMER, I MÅ MEGET GERNE BIDRAGE MED AT SKAFFE NYE MEDLEMMER, I ER GODE AMBASSADØRER FOR SAGEN, OG VI VIL VÆRE MEGET TAKNEMMLIGE FOR HVERT ET MEDLEM VI FÅR.

 

Med venlig hilsen

Gitte Elmelund Mørch

Vore medlemmer er en vigtig ressource2020-12-13T17:59:38+01:00

Kulturnat i Sønderborg aflyst

Kulturnatten i Sønderborg den 21.8. er aflyst pga. Corona krisen og udsat til fredag den 20. august 2021.

Vi glæder os til at møde jer der.

Med venlig hilsen

John Erendal

Kulturnat i Sønderborg aflyst2020-05-07T10:03:48+02:00

imens vi venter

Støtteforeningens bestyrelse er, som resten af Danmark, sat på vågeblus. Coronaen er ikke at spøge med, og det respekterer vi, uden tøven.

Det betyder dog ikke, at vi ikke er aktive og i kontakt med hinanden jævnligt. Lige nu sidder medlemmer af bestyrelsen og kontakter støtteforeningens medlemmer for at bede om deres mailadresser. Måske har I allerede på nuværende tidspunkt fået et opkald ?

Vi har et stort ønske om at kunne skrive til vores medlemmer. Ikke ”reklamemails” som så mange andre, men vigtige mails, for os og for jer.

I starten af Corona-forløbet ville vi rigtig gerne have skrevet til jer, at vores generalforsamling var aflyst, men vi manglede for mange af vores medlemmers mailadresser, så vi måtte ty til at sende aflysningen pr. post.

Det var både kostbart og langsommeligt, men vi havde ikke andre muligheder. Det håber vi ændrer sig med tiden, så I kan få vigtige beskeder og nyheder hurtigt via mailen.

Pas på jer selv derude!

De bedste hilsner

Gitte Elmelund Mørch

imens vi venter2020-05-06T06:48:42+02:00
Go to Top