Om Preben Mørch

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Preben Mørch has created 35 blog entries.

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.00

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.00

Mødested: Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.

Deltagere:  Jan Petersen (JP); John Erendal Jensen (JEJ) Gitte Elmelund-Mørch (GEM), Michael Mouritzen (MM), Leif Erbs Rasmussen (LER), Laila Steenfat (LS) og Niels Vincent Andersen (NVA), René Jørgen Nielsen (RJN)

Afbud fra: Jens Ole Koustrup (JOK)

 

Formand Jan Petersen bød velkommen til generalforsamlingen.

Fællessang: ”Grøn er vårens hæk”.

Indlæg v/Johannes Gjesing, præst i Gram og Fole.

Fællessang: ”Kom, maj, du søde, milde!”.

Foreningen var vært ved et let traktement.

 

Generalforsamling

Pkt 1.             velkomst og valg af dirigent.

                      Forsamlingen valgte Ole Østvig Nielsen til dirigent.

Pkt. 2.            Formandens beretning.

                     

                      ”Velkommen til den 27. ordinære GF i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.

Siden sidste GF i marts måned 2022 er anvendeligheden af vores hjemmeside styrket. Den nye opsætning skaber mulighed for hurtigere og nemmere opdatering af nyheder og information om og fra Støtteforeningen. Man kan indmelde sig i Støtteforeningen og samtidig indbetale kontingent. Man kan rette i sine kontaktoplysninger, og her er det vigtigt også at tilføje eller rette sin mailadresse. Hvis ikke man kan så meget med en computer, er det også muligt at kontakte formanden eller kassereren telefonisk. Det er nu også muligt at se HospiceNyt elektronisk på Støtteforeningens hjemmeside.

For nuværende er vi cirka 1150 medlemmer i Støtteforeningen.

Indbetaling af beløb til Ugens Buket kan foretages via MobilePay på 74 97 91 eller på vanlig måde via netbank.

Der er oprettet en Facebook profil for Støtteforeningen, så der derigennem også kan formidles nyheder og informative meddelelser.

Midlerne til Støtteforeningens aktiviteter kommer dels fra jer, som er medlemmer og betaler kontingent, fra kommunernes § 18 midler til anvendelse til det frivillige arbejde, og dels fra donationer enten private eller via Ugens Buket.

I 2022 har Støtteforeningen modtaget donationer for knapt 80.000 kroner, § 18 – midler fra kommuner på 34.000 kroner og godt 12.000 kroner til Ugens Buket.

Støtteforeningen støtter fortsat med økonomiske midler til møde- og kursusaktivitet for såvel personale som de frivillige samt projekter på Hospice, som ligger udenfor de planlagte budgetmæssige områder.

For at øge kendskabet til Hospice Sønderjylland og Støtteforeningen deltog vi sidste år som i de tidligere år i ”Kultur- og Idrætsnatten” i Sønderborg den 19. august, og som noget nyt deltog vi for første gang ved ”Oldtimerløbet” i Gråsten den 28. maj, samt som tidligere år ved ”Stafet for Livet” i Haderslev i den 10. september.

For at øge netværket med personer, som vil virke som ambassadører for hospice-tanken, har der været afholdt ét møde i april måned sidste år. Flere personer var inviteret, men kun fem havde mulighed for at deltage. Det var et positivt møde, men vi må erkende, at der skal flere til for at udbrede det vigtige budskab.

Ved det årlige fællesmøde mellem bestyrelserne for Hospice Sønderjylland og Støtte-foreningen i oktober måned blev det endnu en gang bekræftet, at det gode samarbej-de trives i bedste velgående.

Som noget nyt har Støtteforeningen taget initiativ til at iværksætte et projekt, der ind-befatter produktionen af tre videoer af en varighed på 2-3 minutter omhandlende Støtteforeningen, de frivillige og Hospice Sønderjylland til udsendelse på mange kommuners medieplatforme og på Støtteforeningens Facebook side.

En stor tak skal gå til alle, som er medlem af Støtteforeningen, til dem som støtter op om dens aktiviteter med donationer og til jer, som i dag deltager i GF.

Fra undertegnede skal også lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne i Støtte-foreningen for et godt, initiativrigt og sagligt samarbejde; ligeledes en tak til bestyrelsen på Hospice for et godt samarbejde og en stor tak til den skare af frivillige, som i det daglige gør en fantastisk og dedikeret indsats med deres hjælp på og for Hospice.

Til allersidst vil jeg slutte af med at sige tak for mig. Jeg blev valgt ind som suppleant i marts 2014 og har gradvist avanceret fra menigt medlem over næstformand til formand siden marts 2018. Det har været 9 yderst berigende år, hvor min indsigt trods min lægefaglige baggrund er blevet øget på mange områder.

Det har været en spændende og lærerig periode, hvor der er sat mange initiativer i værk, og som er lykkedes på den elektroniske front med Støtteforeningens hjemme-side, elektronisk HospiceNyt, indmeldelse via hjemmesiden og MobilePay til Ugens Buket og som sidste skrig på stammen vores Facebook side. Jeg håber, at udviklingen fortsætter i positiv retning for Støtteforeningen.

Jeg har valgt at takke af i bestyrelsen, idet jeg er af den mening, at der med mellem-rum skal tilføres nye kræfter og nye synsvinkler for at fremme den positive proces med nye ideer og initiativer. Beslutningen er også taget, fordi jeg har fået til opdrag at påtage mig andre interessante opgaver, som jeg nu vil forsøge at varetage på bedste vis. Held og lykke skal lyde til den kommende bestyrelse i Støtteforeningen.

 

Jan Petersen

Formand”

 

Pkt. 3                Regnskab

                          Regnskabet blev, med enkelte opklarende spørgsmål, godkendt.

 

Pkt. 3a.            Budget

                          Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 3b.            Kontingent

                          Uændret kontingentsats blev godkendt.

 

Pkt. 4.              Indkomne forslag

                          Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 5.              Valg af bestyrelsesmedlemmer

                          På valg var:

Jan Petersen (modtager ikke genvalg)

René Nielsen (modtager ikke genvalg)

Leif Erbs Rasmussen (modtager genvalg)

Jens Ole Koustup (Ønsker at udtræde af helbredsmæssige årsager)

 

Valgt blev:

Leif Erbs Rasmussen

Else Petersen

Susan Rehfeldt

Nina Birch Jensen (for 1 år)

 

Pkt. 6.              Valg af bestyrelsessuppleanter

                          Der var genvalg til:

Laila Steenfat

Niels Vincent Andersen

 

Pkt. 7.              Valg af revisor

                          Der var genvalg til:

Finn Diederichsen

 

Pkt. 8.              Valg af revisorsuppleant

Der var genvalg af:

Johannes Hansen

 

Pkt. 9.              Eventuelt

                          En stor tak til foreningen fra chefen for HospiceSønderjylland.

En stor tak fra næstformanden, på vegne af bestyrelsen, til Jan Petersen

Tak til dirigent, revisor, revisorsuppleant, Preben samt Aksel musik

 

Fællessang:     ”Livstræet”.                              

 

Haderslev, den 31. marts 2023

p.f. v. Michael Mouritzen

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.002023-04-15T07:24:05+02:00

27. generalforsamling

Støtteforeningen for Hospice Sønderjylland.
har netop afholdt sin 27. Generalforsamling.

Den foreslåede til Dirigent jobbet, denne aften, var en gl. kending, Ole Østvig Nissen, som også ledte forsamlingen sikkert igennem det foreskrevne program.

Det var den siddende formand, Jan Petersens sidste optræden i Støtteforeningen idet Jan fremover vil bruge sine kræfter på et andet ”projekt”. Jan modtog derfor ikke genvalg.
Det samme var tilfældet for foreningens kasserer, Renè Nielsen.
Udover disse 2, snart forhenværende medlemmer af bestyrelsen, så var Leif Erbs Rasmussen på valg. Leif E.R. modtog genvalg!

Skæbnen spillede dog Bestyrelsens kontinuitet et puds, idet et 4. medlem, Jens Ole Koustrup måtte melde fra for good, idet sygdom ikke gjorde det muligt for ham, at fortsætte. Derfor var der 3 fra  den siddende bestyrelse, der skulle nyvælges og én der stod overfor evt. skulle genvælges! En stor omgang!

Men bestyrelsen havde lavet deres hjemmearbejde og fundet 3 kvalificerede kandidater til de ledige poster og da Leif Erbs Rasmussen fik genvalg, så var Støtteforeningens bestyrelse intakt!

Desuden fik de 2 Suppleanter Laila Steenfat og Niels Vincent Andersen genvalg for 1 år. Ligeledes genvalgtes Revisor, Finn Diederichsen og Revisor Suppleant, Johannes Hansen.

Nu var bestyrelsen igen fuldtallige og straks efter Generalforsamlingen satte den nye bestyrelse sig sammen for at konstituere sig! Det forløb ganske smertefrit.

Den nye bestyrelse ser nu sådan ud:
Formand: Leif Erbs Rasmussen / Samtidig træder Leif Erbs Rasmussen ind i HospiceSønderjyllands bestyrelse.
Næstformand: John Erendal Jensen
Kasserer: Else Petersen (Nyvalg)
Sekretær: Michael Mouritzen
Medlem: Susan Rehfeldt (Nyvalg)
Medlem: Gitte Elmelund Mørch
Medlem: Nina Birch Jensen (Nyvalg)
Suppleant: Laila Steenfat (Genvalg)
Suppleant: Niels Vincent Andersen (Genvalg)
_______________________________________________________________________

Aftenen bød også på underholdning og fællessang.
– Underholdning var et sikkert valg: Sognepræst Johannes Gjesing fra Gram.
– Fællessangsafdelingen sluttede med en kendt og munter sang: ”Livstræet.”
  NB.: Referat fra aftenens Generalforsamling følger her snarest!

27. generalforsamling2023-04-06T14:26:25+02:00

”Posten ” og patienten

På januars sidste dag mødtes ” Den syngende Post” og Bent Grunddal Pedersen, til førstnævntes koncert på Hospice i Haderslev.

Posten var tæt på et afbud, grundet en øjeoperation, men tog alligevel den lange vej fra Hobro, og det var der stor glæde over.

Men især en havde glædet sig til koncerten, nemlig Bent som er meget glad for netop den slags musik, som Henning Vad står for!

Så Bent måtte simpelthen købe 3 af Den Syngende Posts medbragte CD’er inkl. signering og et foto med Posten.

Det blev en meget smuk og positiv stund med det forhenværende postbud i topform!
Han sang den ene kendte Dansktop sang efter den anden, og de fleste kunne patienter og pårørende synge med på, og det gjorde de. Dejligt med lidt glæde og smil.

”Posten ” og patienten2023-02-10T11:29:13+01:00

Støtteforeningen er nu på Facebook.

Det har længe været bestyrelsens ønske at lancere en Facebook profil, og vi kan med glæde fortælle at det nu er en realitet.

Hvis du har lyst til at se og måske følge os, finder du os her Støtteforeningen Hospice Sønderjylland | Facebook.

Vi vil poste ting der er interessante for os og vores medlemmer, og håber at I vil dele vores indlæg med jeres venner, så vi kan blive synlige, og få rigtig mange der støtter op om Hospice Sønderjylland.

Lige nu kan I se billeder fra Kulturnatten i Sønderborg den 19. august, hvor bestyrelsen deltog.

Husk, det har aldrig være nemmere at blive medlem af Støtteforeningen for HospiceSønderjylland 😊

Støtteforeningen er nu på Facebook.2022-08-26T16:15:02+02:00

Jydske Vestkysten har i maj og juni måned valgt at bringe artikler om Hospice Sønderjylland i Haderslev.

Læs artiklerne her via nedenstående link, god læselyst.

Hospice Sønderjylland er ikke kun et sted, hvor man dør. Jyske Vestkysten d. 28. maj 2022.

Hospice er liv i komprimeret form. Jyske Vestkysten d. 5. juni 2022.

Hanne er patient på hospice, men til august skal hun på badehotel. Jyske Vestkysten d. 9. juni 2022.

Køkkenchefen Anne kreerer det sidste måltid til patienter på hospice Jyske Vestkysten d. 12. juni 2022.

Sygeplejerske på hospice rejser vigtige spørgsmål i debatten om døden Jyske Vestkysten d. 14. juni 2022.

Jydske Vestkysten har i maj og juni måned valgt at bringe artikler om Hospice Sønderjylland i Haderslev.2022-06-14T07:31:23+02:00

Information om Støtteforeningen for HospiceSønderjylland ved Oldtimerløbet i Gråsten den 28. maj 2022. Det er Danmarks største oldtimer arrangement.

For at gøre opmærksom på Støtteforeningen for HospiceSønderjylland havde vi som et nyt initiativ en informationsstand i forbindelse med Oldtimerløbet i Gråsten.

Oldtimerløbet var et imponerende skue med over 1000 tilmeldte køretøjer – biler, motorcykler, knallerter, lastbiler og traktorer. Se mere på www.oldtimerlobet.dk.

Flere end 6000 personer fandt vej til oldtimerpladsen for at beundre de flotte køretøjer, og en del af dem besøgte også os og hørte om Støtteforeningen.

Vi havde lavet en lille konkurrence, og de heldige vindere blev:

  1. Jette Dreier           – en blomst i krukke fra Blomstertorvet i Gråsten
  2. Margit Petersen   – et gavekort og lidt sødt til tanden fra 2 Dreams Gråsten
  3. Jens Christensen  – en kaffemaskine sponsoreret af Støtteforeningen

Vi siger tusind tak til Blomstertorvet og 2 Dreams for gaverne.

På Oldtimerløbet ventede der Støtteforeningen en stor overraskelse. Oldtimerløbet blev i år afviklet for 30. gang, i den anledning havde arrangøren, Lions Club Broager- Gråsten, stiftet en jubilæumspris på 30.000 kr., som vi havde søgt. Glæden var stor, da det viste sig, at Støtteforeningen for HospiceSønderjylland var modtageren af denne jubilæumspris. Vi er dybt taknemmelige over denne flotte anerkendelse af vores arbejde. Vi retter hermed en stor tak til Lions Club Broager-Gråsten. Denne pris vil virkelig gøre en forskel i vores arbejde for patienter, pårørende og personale på Hospice Sønderjylland.

John Erendal

30.05.2022

Information om Støtteforeningen for HospiceSønderjylland ved Oldtimerløbet i Gråsten den 28. maj 2022. Det er Danmarks største oldtimer arrangement.2022-06-01T08:33:59+02:00

Opdatering af foreningens medlems database

I løbet af den kommende tid, vil bestyrelsen gå i gang med at opdatere foreningens medlems database. Dette gør vi dels for at sikre overholdelse af persondata loven, men også for at give foreningen medlemmer mulighed for at vælge om man fremover ønsker at modtage den trykte udgave af HospiceNyt eller hellere vil nøjes med den elektroniske udgave. Allerede nu, kan man se, og evt. downloade, de seneste 6 udgaver af HospiceNyt her på hjemmesiden (https://www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk/hospicenyt/). Det er selvfølgelig helt frivillig om man ønsker en trykt udgave eller en elektronisk udgave.

 

I forbindelse med opdateringen af vores medlemsdata vil nogle medlemmer modtage en e-mail med opfordring til at godkende eller rette de registrerede data.

Opdatering af foreningens medlems database2022-05-11T10:01:21+02:00

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.

Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var: Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM); John Erendal Jensen (JEJ); Jens Ole Koustrup (JOK); Michael Mouritzen (MM); Leif Erbs Rasmussen (LER); Rene’ Jørgen Nielsen (RJN); Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud fra: suppleant Laila Steenfat (LS).

Dagsorden:

Pkt. 1.   Velkomst

Formand Jan Petersen bød velkommen til dagens møde.

 

Pkt. 2.   Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter

              Støtteforeningens bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand: Jan Petersen

Næstformand: John Erendal Jensen

Kasserer:  René Jørgen Nielsen

Sekretær: Michael Mouritzen

Hospicenyt: Laila Steenfat, Gitte Elmelund-Mørch, Jan Petersen

Facebook: Niels Vincent Andersen

Fotos samt frontkæmper: Leif Erbs Rasmussen

Ansøgninger, herunder § 18 midler, m.m..:  Jens Ole Koustrup

 

Pkt. 3.    Nye mødedatoer

              Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder på Hospice Sønderjylland:

              Tirsdag den 12. maj 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 30. august 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00 (fællesmøde med Hospice-bestyrelsen)

Tirsdag den 22. november kl. 17.00

Fredag den 25. november kl. 18.00 (julearrangement)

Tirsdag den 10. januar kl. 17.00

Tirsdag den 21. februar kl. 17.00

Tirsdag den 28. marts kl. 17.00 (Den 27. ordinære Generalforsamling)

 

Pkt. 4.    Aktiviteter:

              Lørdag den 28. maj 2022 kl. 10-15 (Oldtimer-løbet i Gråsten)

Fredag den 19. august 2022 kl. 17-23 (Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg)

             

Pkt. 5.    Eventuelt

              Der var intet under eventuelt.

 

Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

(sekretær)

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.2022-08-29T08:46:43+02:00

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.

Generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig

Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.

Vedhæftet som bilag 1.

Efter fremlæggelsen af formandens beretning udtrykte hospicechefen Sigrid Wemme-lund en stor tak for den gode støtte fra og samarbejde med Støtteforeningen.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt.

·         Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

·         Fastsættelse af kontingentet for 2023 blev vedtaget med følgende staser:

 

Enkeltmedlemmer kr.   125,-

Par                           kr.   250,-

Firma                       kr.   850,-

Livsvarigt                 kr.1.500,-

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende valgbare blev genvalgt:

John Erendal Jensen for perioden 2022 – 2024

Gitte Elmelund Mørch for perioden 2022 – 2024

Jens Ole Koustrup for perioden 2022 – 2024

Michael Mouritzen for perioden 2022 – 2024

6 Valg til suppleanter i bestyrelsen: Følgende valgbare blev genvalgt:

Laila Steenfat for perioden 2022 – 2023

 Niels Vincent Andersen for perioden 2022 – 2023

7. Valg af revisor:

Finn Diderichsen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

8. Valg af revisorsuppleant:  

Johannes Hansen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og

afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:

Formanden overrakte en erkendtlighed til Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen og Johannes Hansen for revision af regnskaberne.

Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

 Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

 (sekretær)

 

 Ole Østvig Nissen

  Dirigent

 

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.2022-08-29T08:44:30+02:00

Populær foredragsholder begejstrede til Støtteforeningen for Hospice Sønderjyllands generalforsamling

Der blev lyttet intenst, da Bestyrelsen i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland inviterede medlemmerne af foreningen til årets generalforsamling den 31. marts på Hospice Sønderjylland i Haderslev. Som tidligere år, bød arrangementet på et foredrag inden selve generalforsamlingen blev skudt i gang.

I år var det forfatter og innovator, Stine Buje, der fortalte om, hvordan hendes mors kræftforløb for 10 år siden fik hende til at skifte karrieren som kommunikationskonsulent ud med iværksætter- forfatterkarrieren.

Den svære samtale

Da Stines mor fik konstateret kræft i 2012, var det et chok for alle, især fordi moderen ikke havde haft en sygedag i 20 år.

Det gik op for Stine, at der var så mange ting hun gerne ville tale med sin mor om mens tid var, men hun fandt det vanskeligt at få startet på de svære samtaler.

Hun brugte sit netværk, venner og professionelle, til at finde en god måde at blive tættere med sin mor uden at det virkede akavet og forstillet.

Fra diagnosen blev stillet og til Stines mor døde, gik der 1 ½ år. Det skulle vise sig, at Stine fandt en god måde at tale med sin mor på, og hun fik senere det meningsløse til at give mening ved at hjælpe andre i samme situation.

Mange ubesvarede spørgsmål

Stine fortalte blandt andet om, at hun endnu ikke havde børn, da hendes mor blev syg, og pludselig gik det op for hende, at hun ikke ville få muligheden for at spørge sin mor til råds, når hun engang selv skulle være mor.

Det fik Stine til at bede veninderne sende hende de spørgsmål, de selv havde spurgt deres mor om, og ud fra de spørgsmål, lavede hun en række postkort, hvert med sit spørgsmål på.

Det var ikke let at finde det rette tidspunkt at tale med moderen om de spørgsmål, men lejligheden dukkede naturligt op, da Stine havde inviteret sin mor på hotel, hvor de skulle hygge og betragte naturen.

Stines mange gode ideer til hvordan hun kunne komme tættere på sin mor, har senere udmøntet sig i flere bøger og samtalekort samt foredrag, og på sin helt egen måde kom det meningsløse alligevel til at have stor værdi.

Stines bog ”Snak for livet løs” er den første af i alt 5 bøger om de gode samtaler med pårørende til døende familiemedlemmer eller venner.

Generalforsamlingen kort

Stine Bujes positive og hjertevarme oplæg blev en fin indledning til generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden.

 

Den nye bestyrelse består af:

Formand Jan Petersen

Næstformand John Erendal

Kasserer Rene Jørgen Nielsen

Sekretær Michael Mouritzen

Bestyrelsesmedlem Gitte Elmelund Mørch

Bestyrelsesmedlem Jens Ole Koustrup

Bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen

Suppleant Laila Steenfat

Suppleant Niels Vincent Andersen

 

På bestyrelsens vegne

Gitte Elmelund Mørch

Populær foredragsholder begejstrede til Støtteforeningen for Hospice Sønderjyllands generalforsamling2022-05-17T11:54:20+02:00
Go to Top