Om Preben Mørch

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Preben Mørch has created 34 blog entries.

27. generalforsamling

Støtteforeningen for Hospice Sønderjylland.
har netop afholdt sin 27. Generalforsamling.

Den foreslåede til Dirigent jobbet, denne aften, var en gl. kending, Ole Østvig Nissen, som også ledte forsamlingen sikkert igennem det foreskrevne program.

Det var den siddende formand, Jan Petersens sidste optræden i Støtteforeningen idet Jan fremover vil bruge sine kræfter på et andet ”projekt”. Jan modtog derfor ikke genvalg.
Det samme var tilfældet for foreningens kasserer, Renè Nielsen.
Udover disse 2, snart forhenværende medlemmer af bestyrelsen, så var Leif Erbs Rasmussen på valg. Leif E.R. modtog genvalg!

Skæbnen spillede dog Bestyrelsens kontinuitet et puds, idet et 4. medlem, Jens Ole Koustrup måtte melde fra for good, idet sygdom ikke gjorde det muligt for ham, at fortsætte. Derfor var der 3 fra  den siddende bestyrelse, der skulle nyvælges og én der stod overfor evt. skulle genvælges! En stor omgang!

Men bestyrelsen havde lavet deres hjemmearbejde og fundet 3 kvalificerede kandidater til de ledige poster og da Leif Erbs Rasmussen fik genvalg, så var Støtteforeningens bestyrelse intakt!

Desuden fik de 2 Suppleanter Laila Steenfat og Niels Vincent Andersen genvalg for 1 år. Ligeledes genvalgtes Revisor, Finn Diederichsen og Revisor Suppleant, Johannes Hansen.

Nu var bestyrelsen igen fuldtallige og straks efter Generalforsamlingen satte den nye bestyrelse sig sammen for at konstituere sig! Det forløb ganske smertefrit.

Den nye bestyrelse ser nu sådan ud:
Formand: Leif Erbs Rasmussen / Samtidig træder Leif Erbs Rasmussen ind i HospiceSønderjyllands bestyrelse.
Næstformand: John Erendal Jensen
Kasserer: Else Petersen (Nyvalg)
Sekretær: Michael Mouritzen
Medlem: Susan Rehfeldt (Nyvalg)
Medlem: Gitte Elmelund Mørch
Medlem: Nina Birch Jensen (Nyvalg)
Suppleant: Laila Steenfat (Genvalg)
Suppleant: Niels Vincent Andersen (Genvalg)
_______________________________________________________________________

Aftenen bød også på underholdning og fællessang.
– Underholdning var et sikkert valg: Sognepræst Johannes Gjesing fra Gram.
– Fællessangsafdelingen sluttede med en kendt og munter sang: ”Livstræet.”
  NB.: Referat fra aftenens Generalforsamling følger her snarest!

27. generalforsamling2023-04-06T14:26:25+02:00

”Posten ” og patienten

På januars sidste dag mødtes ” Den syngende Post” og Bent Grunddal Pedersen, til førstnævntes koncert på Hospice i Haderslev.

Posten var tæt på et afbud, grundet en øjeoperation, men tog alligevel den lange vej fra Hobro, og det var der stor glæde over.

Men især en havde glædet sig til koncerten, nemlig Bent som er meget glad for netop den slags musik, som Henning Vad står for!

Så Bent måtte simpelthen købe 3 af Den Syngende Posts medbragte CD’er inkl. signering og et foto med Posten.

Det blev en meget smuk og positiv stund med det forhenværende postbud i topform!
Han sang den ene kendte Dansktop sang efter den anden, og de fleste kunne patienter og pårørende synge med på, og det gjorde de. Dejligt med lidt glæde og smil.

”Posten ” og patienten2023-02-10T11:29:13+01:00

Støtteforeningen er nu på Facebook.

Det har længe været bestyrelsens ønske at lancere en Facebook profil, og vi kan med glæde fortælle at det nu er en realitet.

Hvis du har lyst til at se og måske følge os, finder du os her Støtteforeningen Hospice Sønderjylland | Facebook.

Vi vil poste ting der er interessante for os og vores medlemmer, og håber at I vil dele vores indlæg med jeres venner, så vi kan blive synlige, og få rigtig mange der støtter op om Hospice Sønderjylland.

Lige nu kan I se billeder fra Kulturnatten i Sønderborg den 19. august, hvor bestyrelsen deltog.

Husk, det har aldrig være nemmere at blive medlem af Støtteforeningen for HospiceSønderjylland 😊

Støtteforeningen er nu på Facebook.2022-08-26T16:15:02+02:00

Jydske Vestkysten har i maj og juni måned valgt at bringe artikler om Hospice Sønderjylland i Haderslev.

Læs artiklerne her via nedenstående link, god læselyst.

Hospice Sønderjylland er ikke kun et sted, hvor man dør. Jyske Vestkysten d. 28. maj 2022.

Hospice er liv i komprimeret form. Jyske Vestkysten d. 5. juni 2022.

Hanne er patient på hospice, men til august skal hun på badehotel. Jyske Vestkysten d. 9. juni 2022.

Køkkenchefen Anne kreerer det sidste måltid til patienter på hospice Jyske Vestkysten d. 12. juni 2022.

Sygeplejerske på hospice rejser vigtige spørgsmål i debatten om døden Jyske Vestkysten d. 14. juni 2022.

Jydske Vestkysten har i maj og juni måned valgt at bringe artikler om Hospice Sønderjylland i Haderslev.2022-06-14T07:31:23+02:00

Information om Støtteforeningen for HospiceSønderjylland ved Oldtimerløbet i Gråsten den 28. maj 2022. Det er Danmarks største oldtimer arrangement.

For at gøre opmærksom på Støtteforeningen for HospiceSønderjylland havde vi som et nyt initiativ en informationsstand i forbindelse med Oldtimerløbet i Gråsten.

Oldtimerløbet var et imponerende skue med over 1000 tilmeldte køretøjer – biler, motorcykler, knallerter, lastbiler og traktorer. Se mere på www.oldtimerlobet.dk.

Flere end 6000 personer fandt vej til oldtimerpladsen for at beundre de flotte køretøjer, og en del af dem besøgte også os og hørte om Støtteforeningen.

Vi havde lavet en lille konkurrence, og de heldige vindere blev:

  1. Jette Dreier           – en blomst i krukke fra Blomstertorvet i Gråsten
  2. Margit Petersen   – et gavekort og lidt sødt til tanden fra 2 Dreams Gråsten
  3. Jens Christensen  – en kaffemaskine sponsoreret af Støtteforeningen

Vi siger tusind tak til Blomstertorvet og 2 Dreams for gaverne.

På Oldtimerløbet ventede der Støtteforeningen en stor overraskelse. Oldtimerløbet blev i år afviklet for 30. gang, i den anledning havde arrangøren, Lions Club Broager- Gråsten, stiftet en jubilæumspris på 30.000 kr., som vi havde søgt. Glæden var stor, da det viste sig, at Støtteforeningen for HospiceSønderjylland var modtageren af denne jubilæumspris. Vi er dybt taknemmelige over denne flotte anerkendelse af vores arbejde. Vi retter hermed en stor tak til Lions Club Broager-Gråsten. Denne pris vil virkelig gøre en forskel i vores arbejde for patienter, pårørende og personale på Hospice Sønderjylland.

John Erendal

30.05.2022

Information om Støtteforeningen for HospiceSønderjylland ved Oldtimerløbet i Gråsten den 28. maj 2022. Det er Danmarks største oldtimer arrangement.2022-06-01T08:33:59+02:00

Opdatering af foreningens medlems database

I løbet af den kommende tid, vil bestyrelsen gå i gang med at opdatere foreningens medlems database. Dette gør vi dels for at sikre overholdelse af persondata loven, men også for at give foreningen medlemmer mulighed for at vælge om man fremover ønsker at modtage den trykte udgave af HospiceNyt eller hellere vil nøjes med den elektroniske udgave. Allerede nu, kan man se, og evt. downloade, de seneste 6 udgaver af HospiceNyt her på hjemmesiden (https://www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk/hospicenyt/). Det er selvfølgelig helt frivillig om man ønsker en trykt udgave eller en elektronisk udgave.

 

I forbindelse med opdateringen af vores medlemsdata vil nogle medlemmer modtage en e-mail med opfordring til at godkende eller rette de registrerede data.

Opdatering af foreningens medlems database2022-05-11T10:01:21+02:00

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.

Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var: Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM); John Erendal Jensen (JEJ); Jens Ole Koustrup (JOK); Michael Mouritzen (MM); Leif Erbs Rasmussen (LER); Rene’ Jørgen Nielsen (RJN); Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud fra: suppleant Laila Steenfat (LS).

Dagsorden:

Pkt. 1.   Velkomst

Formand Jan Petersen bød velkommen til dagens møde.

 

Pkt. 2.   Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter

              Støtteforeningens bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand: Jan Petersen

Næstformand: John Erendal Jensen

Kasserer:  René Jørgen Nielsen

Sekretær: Michael Mouritzen

Hospicenyt: Laila Steenfat, Gitte Elmelund-Mørch, Jan Petersen

Facebook: Niels Vincent Andersen

Fotos samt frontkæmper: Leif Erbs Rasmussen

Ansøgninger, herunder § 18 midler, m.m..:  Jens Ole Koustrup

 

Pkt. 3.    Nye mødedatoer

              Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder på Hospice Sønderjylland:

              Tirsdag den 12. maj 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 30. august 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00 (fællesmøde med Hospice-bestyrelsen)

Tirsdag den 22. november kl. 17.00

Fredag den 25. november kl. 18.00 (julearrangement)

Tirsdag den 10. januar kl. 17.00

Tirsdag den 21. februar kl. 17.00

Tirsdag den 28. marts kl. 17.00 (Den 27. ordinære Generalforsamling)

 

Pkt. 4.    Aktiviteter:

              Lørdag den 28. maj 2022 kl. 10-15 (Oldtimer-løbet i Gråsten)

Fredag den 19. august 2022 kl. 17-23 (Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg)

             

Pkt. 5.    Eventuelt

              Der var intet under eventuelt.

 

Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

(sekretær)

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.2022-08-29T08:46:43+02:00

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.

Generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig

Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.

Vedhæftet som bilag 1.

Efter fremlæggelsen af formandens beretning udtrykte hospicechefen Sigrid Wemme-lund en stor tak for den gode støtte fra og samarbejde med Støtteforeningen.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt.

·         Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

·         Fastsættelse af kontingentet for 2023 blev vedtaget med følgende staser:

 

Enkeltmedlemmer kr.   125,-

Par                           kr.   250,-

Firma                       kr.   850,-

Livsvarigt                 kr.1.500,-

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende valgbare blev genvalgt:

John Erendal Jensen for perioden 2022 – 2024

Gitte Elmelund Mørch for perioden 2022 – 2024

Jens Ole Koustrup for perioden 2022 – 2024

Michael Mouritzen for perioden 2022 – 2024

6 Valg til suppleanter i bestyrelsen: Følgende valgbare blev genvalgt:

Laila Steenfat for perioden 2022 – 2023

 Niels Vincent Andersen for perioden 2022 – 2023

7. Valg af revisor:

Finn Diderichsen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

8. Valg af revisorsuppleant:  

Johannes Hansen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og

afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:

Formanden overrakte en erkendtlighed til Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen og Johannes Hansen for revision af regnskaberne.

Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

 Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

 (sekretær)

 

 Ole Østvig Nissen

  Dirigent

 

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.2022-08-29T08:44:30+02:00

Populær foredragsholder begejstrede til Støtteforeningen for Hospice Sønderjyllands generalforsamling

Der blev lyttet intenst, da Bestyrelsen i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland inviterede medlemmerne af foreningen til årets generalforsamling den 31. marts på Hospice Sønderjylland i Haderslev. Som tidligere år, bød arrangementet på et foredrag inden selve generalforsamlingen blev skudt i gang.

I år var det forfatter og innovator, Stine Buje, der fortalte om, hvordan hendes mors kræftforløb for 10 år siden fik hende til at skifte karrieren som kommunikationskonsulent ud med iværksætter- forfatterkarrieren.

Den svære samtale

Da Stines mor fik konstateret kræft i 2012, var det et chok for alle, især fordi moderen ikke havde haft en sygedag i 20 år.

Det gik op for Stine, at der var så mange ting hun gerne ville tale med sin mor om mens tid var, men hun fandt det vanskeligt at få startet på de svære samtaler.

Hun brugte sit netværk, venner og professionelle, til at finde en god måde at blive tættere med sin mor uden at det virkede akavet og forstillet.

Fra diagnosen blev stillet og til Stines mor døde, gik der 1 ½ år. Det skulle vise sig, at Stine fandt en god måde at tale med sin mor på, og hun fik senere det meningsløse til at give mening ved at hjælpe andre i samme situation.

Mange ubesvarede spørgsmål

Stine fortalte blandt andet om, at hun endnu ikke havde børn, da hendes mor blev syg, og pludselig gik det op for hende, at hun ikke ville få muligheden for at spørge sin mor til råds, når hun engang selv skulle være mor.

Det fik Stine til at bede veninderne sende hende de spørgsmål, de selv havde spurgt deres mor om, og ud fra de spørgsmål, lavede hun en række postkort, hvert med sit spørgsmål på.

Det var ikke let at finde det rette tidspunkt at tale med moderen om de spørgsmål, men lejligheden dukkede naturligt op, da Stine havde inviteret sin mor på hotel, hvor de skulle hygge og betragte naturen.

Stines mange gode ideer til hvordan hun kunne komme tættere på sin mor, har senere udmøntet sig i flere bøger og samtalekort samt foredrag, og på sin helt egen måde kom det meningsløse alligevel til at have stor værdi.

Stines bog ”Snak for livet løs” er den første af i alt 5 bøger om de gode samtaler med pårørende til døende familiemedlemmer eller venner.

Generalforsamlingen kort

Stine Bujes positive og hjertevarme oplæg blev en fin indledning til generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden.

 

Den nye bestyrelse består af:

Formand Jan Petersen

Næstformand John Erendal

Kasserer Rene Jørgen Nielsen

Sekretær Michael Mouritzen

Bestyrelsesmedlem Gitte Elmelund Mørch

Bestyrelsesmedlem Jens Ole Koustrup

Bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen

Suppleant Laila Steenfat

Suppleant Niels Vincent Andersen

 

På bestyrelsens vegne

Gitte Elmelund Mørch

Populær foredragsholder begejstrede til Støtteforeningen for Hospice Sønderjyllands generalforsamling2022-05-17T11:54:20+02:00

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 17.00

Dagens Program

17:00  – Velkomst ved formand Jan Petersen

17:10  – Forfatter og foredragsholder Stine Buje er blevet en toneangivende person, når talen falder på livet og døden. Vi ser frem til hendes indlæg ”Livet er nu”.

18:10  – Der serveres sandwich m.m., Støtteforeningen er vært

18:45 – Generalforsamling

20:00  – Forventet afslutning på generalforsamlingen

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren

3a. Budget til orientering

3b. Fastsættelse af kontingent for 2023

4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2022

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  • John Erendal Jensen (modtager genvalg)
  • Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg)
  • Jens Ole Koustrup (modtager genvalg)
  • Michael Mouritzen (modtager genvalg)

6 Valg af suppleanter

  • Laila Steenfat (modtager genvalg)
  • Niels Vincent Andersen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt – Herunder afslutning ved formanden/dirigenten

Haderslev, den 12. januar 2022/ på bestyrelsens vegne Jan Petersen

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 17.002022-03-29T08:31:06+02:00
Go to Top