Jydske Vestkysten har i maj og juni måned valgt at bringe artikler om Hospice Sønderjylland i Haderslev.

Læs artiklerne her via nedenstående link, god læselyst.

Hospice Sønderjylland er ikke kun et sted, hvor man dør. Jyske Vestkysten d. 28. maj 2022.

Hospice er liv i komprimeret form. Jyske Vestkysten d. 5. juni 2022.

Hanne er patient på hospice, men til august skal hun på badehotel. Jyske Vestkysten d. 9. juni 2022.

Køkkenchefen Anne kreerer det sidste måltid til patienter på hospice Jyske Vestkysten d. 12. juni 2022.

Sygeplejerske på hospice rejser vigtige spørgsmål i debatten om døden Jyske Vestkysten d. 14. juni 2022.

Jydske Vestkysten har i maj og juni måned valgt at bringe artikler om Hospice Sønderjylland i Haderslev.2022-06-14T07:31:23+02:00

Information om Støtteforeningen for HospiceSønderjylland ved Oldtimerløbet i Gråsten den 28. maj 2022. Det er Danmarks største oldtimer arrangement.

For at gøre opmærksom på Støtteforeningen for HospiceSønderjylland havde vi som et nyt initiativ en informationsstand i forbindelse med Oldtimerløbet i Gråsten.

Oldtimerløbet var et imponerende skue med over 1000 tilmeldte køretøjer – biler, motorcykler, knallerter, lastbiler og traktorer. Se mere på www.oldtimerlobet.dk.

Flere end 6000 personer fandt vej til oldtimerpladsen for at beundre de flotte køretøjer, og en del af dem besøgte også os og hørte om Støtteforeningen.

Vi havde lavet en lille konkurrence, og de heldige vindere blev:

  1. Jette Dreier           – en blomst i krukke fra Blomstertorvet i Gråsten
  2. Margit Petersen   – et gavekort og lidt sødt til tanden fra 2 Dreams Gråsten
  3. Jens Christensen  – en kaffemaskine sponsoreret af Støtteforeningen

Vi siger tusind tak til Blomstertorvet og 2 Dreams for gaverne.

På Oldtimerløbet ventede der Støtteforeningen en stor overraskelse. Oldtimerløbet blev i år afviklet for 30. gang, i den anledning havde arrangøren, Lions Club Broager- Gråsten, stiftet en jubilæumspris på 30.000 kr., som vi havde søgt. Glæden var stor, da det viste sig, at Støtteforeningen for HospiceSønderjylland var modtageren af denne jubilæumspris. Vi er dybt taknemmelige over denne flotte anerkendelse af vores arbejde. Vi retter hermed en stor tak til Lions Club Broager-Gråsten. Denne pris vil virkelig gøre en forskel i vores arbejde for patienter, pårørende og personale på Hospice Sønderjylland.

John Erendal

30.05.2022

Information om Støtteforeningen for HospiceSønderjylland ved Oldtimerløbet i Gråsten den 28. maj 2022. Det er Danmarks største oldtimer arrangement.2022-06-01T08:33:59+02:00

Opdatering af foreningens medlems database

I løbet af den kommende tid, vil bestyrelsen gå i gang med at opdatere foreningens medlems database. Dette gør vi dels for at sikre overholdelse af persondata loven, men også for at give foreningen medlemmer mulighed for at vælge om man fremover ønsker at modtage den trykte udgave af HospiceNyt eller hellere vil nøjes med den elektroniske udgave. Allerede nu, kan man se, og evt. downloade, de seneste 6 udgaver af HospiceNyt her på hjemmesiden (https://www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk/hospicenyt/). Det er selvfølgelig helt frivillig om man ønsker en trykt udgave eller en elektronisk udgave.

 

I forbindelse med opdateringen af vores medlemsdata vil nogle medlemmer modtage en e-mail med opfordring til at godkende eller rette de registrerede data.

Opdatering af foreningens medlems database2022-05-11T10:01:21+02:00

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.

Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var: Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM); John Erendal Jensen (JEJ); Jens Ole Koustrup (JOK); Michael Mouritzen (MM); Leif Erbs Rasmussen (LER); Rene’ Jørgen Nielsen (RJN); Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud fra: suppleant Laila Steenfat (LS).

Dagsorden:

Pkt. 1.   Velkomst

Formand Jan Petersen bød velkommen til dagens møde.

 

Pkt. 2.   Konstituering og fordeling af bestyrelsesposter

              Støtteforeningens bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand: Jan Petersen

Næstformand: John Erendal Jensen

Kasserer:  René Jørgen Nielsen

Sekretær: Michael Mouritzen

Hospicenyt: Laila Steenfat, Gitte Elmelund-Mørch, Jan Petersen

Facebook: Niels Vincent Andersen

Fotos samt frontkæmper: Leif Erbs Rasmussen

Ansøgninger, herunder § 18 midler, m.m..:  Jens Ole Koustrup

 

Pkt. 3.    Nye mødedatoer

              Følgende datoer blev fastlagt til bestyrelsesmøder på Hospice Sønderjylland:

              Tirsdag den 12. maj 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 30. august 2022 kl. 17.00

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00 (fællesmøde med Hospice-bestyrelsen)

Tirsdag den 22. november kl. 17.00

Fredag den 25. november kl. 18.00 (julearrangement)

Tirsdag den 10. januar kl. 17.00

Tirsdag den 21. februar kl. 17.00

Tirsdag den 28. marts kl. 17.00 (Den 27. ordinære Generalforsamling)

 

Pkt. 4.    Aktiviteter:

              Lørdag den 28. maj 2022 kl. 10-15 (Oldtimer-løbet i Gråsten)

Fredag den 19. august 2022 kl. 17-23 (Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg)

             

Pkt. 5.    Eventuelt

              Der var intet under eventuelt.

 

Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

(sekretær)

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.2022-08-29T08:46:43+02:00

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.

Generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig

Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.

Vedhæftet som bilag 1.

Efter fremlæggelsen af formandens beretning udtrykte hospicechefen Sigrid Wemme-lund en stor tak for den gode støtte fra og samarbejde med Støtteforeningen.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt.

·         Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

·         Fastsættelse af kontingentet for 2023 blev vedtaget med følgende staser:

 

Enkeltmedlemmer kr.   125,-

Par                           kr.   250,-

Firma                       kr.   850,-

Livsvarigt                 kr.1.500,-

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende valgbare blev genvalgt:

John Erendal Jensen for perioden 2022 – 2024

Gitte Elmelund Mørch for perioden 2022 – 2024

Jens Ole Koustrup for perioden 2022 – 2024

Michael Mouritzen for perioden 2022 – 2024

6 Valg til suppleanter i bestyrelsen: Følgende valgbare blev genvalgt:

Laila Steenfat for perioden 2022 – 2023

 Niels Vincent Andersen for perioden 2022 – 2023

7. Valg af revisor:

Finn Diderichsen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

8. Valg af revisorsuppleant:  

Johannes Hansen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og

afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:

Formanden overrakte en erkendtlighed til Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen og Johannes Hansen for revision af regnskaberne.

Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

 Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

 (sekretær)

 

 Ole Østvig Nissen

  Dirigent

 

Referat fra den 26. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 31. marts 2022.2022-08-29T08:44:30+02:00

Populær foredragsholder begejstrede til Støtteforeningen for Hospice Sønderjyllands generalforsamling

Der blev lyttet intenst, da Bestyrelsen i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland inviterede medlemmerne af foreningen til årets generalforsamling den 31. marts på Hospice Sønderjylland i Haderslev. Som tidligere år, bød arrangementet på et foredrag inden selve generalforsamlingen blev skudt i gang.

I år var det forfatter og innovator, Stine Buje, der fortalte om, hvordan hendes mors kræftforløb for 10 år siden fik hende til at skifte karrieren som kommunikationskonsulent ud med iværksætter- forfatterkarrieren.

Den svære samtale

Da Stines mor fik konstateret kræft i 2012, var det et chok for alle, især fordi moderen ikke havde haft en sygedag i 20 år.

Det gik op for Stine, at der var så mange ting hun gerne ville tale med sin mor om mens tid var, men hun fandt det vanskeligt at få startet på de svære samtaler.

Hun brugte sit netværk, venner og professionelle, til at finde en god måde at blive tættere med sin mor uden at det virkede akavet og forstillet.

Fra diagnosen blev stillet og til Stines mor døde, gik der 1 ½ år. Det skulle vise sig, at Stine fandt en god måde at tale med sin mor på, og hun fik senere det meningsløse til at give mening ved at hjælpe andre i samme situation.

Mange ubesvarede spørgsmål

Stine fortalte blandt andet om, at hun endnu ikke havde børn, da hendes mor blev syg, og pludselig gik det op for hende, at hun ikke ville få muligheden for at spørge sin mor til råds, når hun engang selv skulle være mor.

Det fik Stine til at bede veninderne sende hende de spørgsmål, de selv havde spurgt deres mor om, og ud fra de spørgsmål, lavede hun en række postkort, hvert med sit spørgsmål på.

Det var ikke let at finde det rette tidspunkt at tale med moderen om de spørgsmål, men lejligheden dukkede naturligt op, da Stine havde inviteret sin mor på hotel, hvor de skulle hygge og betragte naturen.

Stines mange gode ideer til hvordan hun kunne komme tættere på sin mor, har senere udmøntet sig i flere bøger og samtalekort samt foredrag, og på sin helt egen måde kom det meningsløse alligevel til at have stor værdi.

Stines bog ”Snak for livet løs” er den første af i alt 5 bøger om de gode samtaler med pårørende til døende familiemedlemmer eller venner.

Generalforsamlingen kort

Stine Bujes positive og hjertevarme oplæg blev en fin indledning til generalforsamlingen, som foregik i god ro og orden.

 

Den nye bestyrelse består af:

Formand Jan Petersen

Næstformand John Erendal

Kasserer Rene Jørgen Nielsen

Sekretær Michael Mouritzen

Bestyrelsesmedlem Gitte Elmelund Mørch

Bestyrelsesmedlem Jens Ole Koustrup

Bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen

Suppleant Laila Steenfat

Suppleant Niels Vincent Andersen

 

På bestyrelsens vegne

Gitte Elmelund Mørch

Populær foredragsholder begejstrede til Støtteforeningen for Hospice Sønderjyllands generalforsamling2022-05-17T11:54:20+02:00

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 17.00

Dagens Program

17:00  – Velkomst ved formand Jan Petersen

17:10  – Forfatter og foredragsholder Stine Buje er blevet en toneangivende person, når talen falder på livet og døden. Vi ser frem til hendes indlæg ”Livet er nu”.

18:10  – Der serveres sandwich m.m., Støtteforeningen er vært

18:45 – Generalforsamling

20:00  – Forventet afslutning på generalforsamlingen

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren

3a. Budget til orientering

3b. Fastsættelse af kontingent for 2023

4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2022

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  • John Erendal Jensen (modtager genvalg)
  • Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg)
  • Jens Ole Koustrup (modtager genvalg)
  • Michael Mouritzen (modtager genvalg)

6 Valg af suppleanter

  • Laila Steenfat (modtager genvalg)
  • Niels Vincent Andersen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt – Herunder afslutning ved formanden/dirigenten

Haderslev, den 12. januar 2022/ på bestyrelsens vegne Jan Petersen

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 17.002022-03-29T08:31:06+02:00

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var:  Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM), John Erendal Jensen (JEJ), Jens Ole Koustrup (JOK), Michael Mouritzen (MM) og René Jørgen Nielsen (RJN), Leif Erbs Rasmussen (LER) samt suppleant Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud: Suppleant Laila Steenfat (LS).

Pkt. 1.   Velkomst

Jan Petersen bød velkommen til Leif Erbs Rasmussen som nyt medlem i bestyrelsen og Niels Vincent Andersen som ny suppleant i bestyrelsen.

Pkt. 2.    Konstituering og fordeling af funktioner:

Jan Petersen blev foreslået og genvalgt som formand.

John Erendal Jensen blev foreslået og genvalgt som næstformand.

Michael Mouritzen blev foreslået og valgt til sekretær. Funktionen omfatter mødeindkaldelse med dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne samt bestilling af mødelokale og forplejning til møderne.

René Jørgen Nielsen blev foreslået og genvalgt til kasserer.

Jens Ole Koustrup blev foreslået og genvalgt til at varetage funktionen som tovholder på ansøgninger af § 18 midler hos kommunerne, etc.

Gitte Elmelund Mørch blev foreslået og genvalgt til at varetage funktionen af Støtteforeningens hjemmeside i samarbejde med Laila Steenfat samt redaktionel bearbejdning af HospiceNyt i samarbejde med Laila Steenfat, Jan Petersen og Haderslev Stifts bogtrykkeri.

Leif Erbs Rasmussen og Niels Vincent Andersen varetager ved behov ad hoc funktioner.

Pkt. 3.    Nye mødedatoer til afholdelse på Hospice Sønderjylland:

Tirsdag, den 30. november 2021 kl. 17.00.

Torsdag, den 27. januar 2022 kl.17.00.

Tirsdag, den 22. februar 2022 kl. 17.00.

Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 17.00 – Den 26. ordinære generalforsamling

Haderslev, den 29. oktober 2021

Jan Petersen

Formand

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.2022-01-28T13:55:16+01:00

Referat fra generalforsamling torsdag den 28. oktober 2021

 

Generalforsamling torsdag den 28. oktober 2021 kl. 17.00.

Afholdt på HospiceSønderjylland, Ribelandevej 130, 6100 Haderslev

Dagens Program

1. Velkomst ved formand Jan Petersen
Jan bød velkommen. 25 deltagere

2. Mød tidligere seminarielektor Haderslev Jørn Buch, til et spændende
foredrag omkring hans personlige møde med Hospice.
Foredraget hedder ”Annus Horribilis – Mit møde med Hospice” Smuk
og rørende afsked med hustruen. Værdigt ophold med masser af
omsorg og nærvær. En stor gave at hun fik lov at dø på hospice.

3. Der serveres sandwich m.m. Støtteforeningen er vært.
Vi fik lækre sandwich, og snakken gik godt.

4 Generalforsamling
Forventet afslutning på generalforsamlingen kl. 20.00.

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen.

Referat fra den 25. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig
Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.
Vedhæftet som bilag 1.
Spørgsmål:
Hvor mange medlemmer er der i Støtteforeningen: 1245.
Afklarende spørgsmål vedr. ambassadører for Støtteforeningen og hospicetanken:
Der har været planlagt møde i efteråret 2020, men grundet Corona blev det aflyst. Der arbejdes videre med planerne om et møde i foråret 2022. Der er ca. 10 personer, som er interesserede i at være ambassadører, men flere personer må gerne melde sig.
Hvor mange hospice er der i Danmark: 22.
Dækker de behovet: Svært at svare på. Jan forklarede lidt om hospicetanken, liggetider, m.m.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.
Årsregnskab for årene 2019 og 2020 er begge trykt i HospiceNyt nr. 42, som er omdelt med posten 4 uger forud for generalforsamlingen.
Regnskabet for 2019 blev gennemgået og godkendt.
Vedrørende regnskabet for 2020 havde kassereren følgende kommentarer:
Kommunerne, som efter ansøgning har bevilliget § 18 midler til brug i året 2020 er blevet tilskrevet, at ikke alle midler har kunnet anvendes grundet Corona betinget reduktion i aktiviteterne for de frivillige. Alle kommuner har givet lov til, at de resterende beløb må overføres til og anvendes i 2021.
Støtteforeningens økonomiske bidrag til forskønnelse af udearealet omkring Hospice Sønderjylland med beplantning, flisegange og bænke blev taget af den kontante beholdning og ikke af opsparingen.
Spørgsmål:
Kursus for personalet: Ikke alle udbudte kurser til de ansatte kan betales af Hospice, hvorfor Støtteforeningen i henhold til dens vedtægter bidrager med økonomisk støtte til kurser til både frivillige og det ansatte personale på Hospice.
Regnskabet for 2020 blev godkendt.

Oplysning fra kassereren:
Hver gang Hospicenyt udsendes, kommer der en del blade retur grundet adresseflytning eller dødsfald. Medlemsskaren bliver derved mindre for hver gang Hospicenyt udkommer. Det er derfor vigtigt at melde adresseflytning.

Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

Spørgsmål:
Er der noget på ønskelisten fremover?: Ikke for nuværende. Støtteforeningen får ønsker fra Hospice, som må være den udfarende anmoder.
Hospice Sønderjylland vil snart komme i besiddelse af en større pengebeløb i form af arvedonation. Denne vil formodentlig blive brugt til at kunne indkøbe nye hospitalssenge og sengeborde, som efterhånden er ved at være udtjente. I denne forbindelse vil Støtteforeningen kunne gå ind med økonomisk støtte ved behov.
Fastsættelse af kontingent for 2022
Den årlige takst er kr.100 for enlige og kr. 200 for ægtepar. For livstidsmedlemmer er taksten kr. 1200. For firmaer kr. 600 årligt.
Det er dyrt at sende bladet HospiceNyt ud og det koster med bogføringssystemet. Vi holder øje med udviklingen.
Kontingentet for 2022 blev foreslået uændret og vedtaget.
Det må på næste generalforsamling tages op, om der bliver behov for en stigning i kontingentet for 2023.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var hele bestyrelsen, da generalforsamlingen ikke blev gennemført i 2020 pga. Corona:
Jan Petersen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2023
John Erendal Jensen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Jens Ole Koustrup (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Michael Mouritzen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Kirsten Christiansen (modtog ikke genvalg)
Forslag til bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen blev valgt for perioden 2021 – 2023

6 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Ulla Jepsen (modtog ikke genvalg)
Laila Steenfat (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.
Forslag til suppleant Niels Vincent Andersen blev valgt for perioden 2021 – 2022.

7. Valg af revisor:
Finn Diderichsen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.
8. Valg af revisorsuppleant:
Johannes Hansen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og
afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Kirsten Christiansen for de 2½ år, hun havde deltaget aktivt som sekretær i arbejdet i bestyrelsen og overrakte hende en gave til lejligheden.
Bestyrelsessuppleant Ulla Jepsen havde meldt afbud pga. sygdom.
Desuden takkedes Jørn Buch for foredraget, Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen for revision af regnskaberne.
Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

Toftlund, den 28. oktober 2021
På bestyrelsens vegne
Kirsten Christiansen
(afgående sekretær)

 

Ole Østvig Nissen
Dirigent

Bilag 1.

Formandens beretning ved den 25. ordinære generalforsamling i Støttefore-ningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Velkommen til den 25. ordinære GF i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.
Ifølge vedtægterne skulle den være afholdt senest i marts måned i år, men som I alle ved, har det ikke kunnet lade sig gøre før nu grundet restriktioner i forbindelse med Coronapandemien – for slet ikke at tale om den forrige GF i 2020, som aldrig blev til noget grundet nedlukningen i Danmark.
Støtteforeningens bestyrelse har dog af denne grund ikke ligget på den lade side.
I de forgangne år har vi i bestyrelsen haft mange spændende opgaver, men også udfordringer.
En af de ting, som vi hele tiden stræber efter at fremtidssikre anvendeligheden af, er vores hjemmeside. Den nye opsætning skaber mulighed for hurtigere og nemmere opdatering af nyheder og information om og fra Støtteforeningen. Man kan nu også via denne indmelde sig i Støtteforeningen, og der arbejdes i øjeblikket på, at man også kan redigere i sine data.
Midlerne til Støtteforeningens aktiviteter kommer dels fra jer, som er medlem, fra kommunernes § 18 midler, og dels fra donationer enten private eller via Ugens Buket.
Støtteforeningen har som de tidligere år økonomisk støttet møde- og kursusaktivitet for såvel personale som de frivillige. Dog har aktiviteterne grundet Corona været droslet kraftigt ned for de frivilliges vedkommende, men der er nu ved at komme fuld damp på kedlerne igen.
Af anskaffelser som er støttet kan nævnes 100 stk. male- og tegnebøger, 100 stk. børnebøger, en varmepumpe til orangeriet, sponsering af en stor gasgrill og som det helt store projekt – forskønnelse af udeområdet omkring Hospice med flisegange, nye bænke og beplantning af nye planter og træer.
Hos de blomsterhandlere, som har leveret blomster til Ugens Buket, har der igennem de senere år været indsamlingsbøsser til fordel for Støtteforeningen. Disse er nedtaget, eftersom brugen af disse kræver anmeldelse og betaling af et pengebeløb til Indsamlingsnævnet. I stedet beder vi om, at der støttes ved at indbetale til Ugens Buket eller på anden måde donere beløb til Støtteforeningen.
For at øge kendskabet til HospiceSønderjylland og Støtteforeningen har vi som de tidligere år deltaget i ”Kultur- og Idrætsnatten” i Sønderborg og ”Stafet for Livet” i Haderslev i 2019, men 2020 også i 2021 har det ikke været mulig.
Som et nyt tiltag vil vi forsøge at hverve personer, der vil være ambassadører for Hospicetanken og via disse personers netværk være med til at udbrede den, så interessen for vores arbejde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland øges.
Fra undertegnede skal lyde en stor tak til bestyrelsen for Hospice Sønderjylland for et godt samarbejde i de to forgange år, der er gået. Det har ikke været muligt at afholde fælles bestyrelsesmøder – af kendte grunde – men møderækken vil blive genoptaget til næste år, er jeg sikker på.
En stor tak fra mig skal lyde til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen for et godt og sagligt samarbejde i de forgangne år og til den skare af frivillige, som i det daglige gør en fantastisk og dedikeret indsats med deres hjælp på og for Hospice.

En sidste, men absolut ikke mindre tak skal gå til alle, som er medlem af Støttefore-ningen, til dem som støtter op om dens aktiviteter med donationer og til jer som i dag deltager i GF.

Jan Petersen
Formand

Referat fra generalforsamling torsdag den 28. oktober 20212021-10-31T06:57:25+01:00

Nyt medlem af bestyrelsen – Leif Erbs Rasmussen

Leif Erbs Rasmussen:

Født: 14.11.1950 i Haderslev
Gift med Elsebeth – har 3 voksne sønner og flere børnebørn!
Handelsuddannet / Herreekvipering / Dekoratør + Merkonom i Markedsføring!
Interesser: Foto – musik – sport – familien – humanitært arbejde og meget mere….
Pensioneret siden 2014. Nu aktiv udenfor arbejdsmarkedet!
Medlem af Lions i 15 år / Været bl.a. Sekretær og Præsident + Formand for flere udvalg bl.a. PR.
Frivillig på Hospice i ca. 3 år / 2019 marts.
Stoppede i Lions fordi jeg gerne ville være frivillig på Hospice og være med til at gøre en forskel,
for andre, sammen med andre!
Det har jeg ikke fortrudt, selvom det sidste 1½ år har været ”underlige” på grund af Covid 19,
så har jeg været én af dem, der har været heldig, at få lov til at komme en gang imellem og deltage
i husets arbejde på trods af epidemien.

Har tidligere haft berørings flade med Hospice via Lions, idet Lions i sin tid donerede flygelet dertil!
Desuden har jeg også et par gange været på besøg for at overrække andre donationer!
Fik der igennem et lille indblik i stedets betydning og min lyst til selv at være med voksede!
Har tidligere haft berørings flade med Hospice via Lions, idet Lions i sin tid donerede flygelet dertil!
Desuden har jeg også et par gange været på besøg for at overrække andre donationer!
Fik der igennem et lille indblik i stedets betydning og min lyst til selv at være med voksede!
Grunden til at jeg sagde ja, til evt. at indtræde i bestyrelsen for Støtteforeningen, var for det første,
at jeg blev ringet op og spurgt om det ikke var noget for mig og da jeg ikke på stående fod kunne finde
gode modargumenter, takkede jeg ja, hvis det altså skulle blive aktuelt på et tidspunkt!
….og for det andet så har jeg lidt svært ved at sige nej, til et vigtigt, humanitært stykke arbejde!
I øvrigt tak til Støtteforeningen for at bakke op om vi Frivilliges arbejde!
Det betyder så meget at I anerkender vores ydmyge hjælp med jeres betænksomhed!
Det giver lyst til at fortsætte og I viser at vores arbejde ikke er forgæves, men værdsat! TAK!

Nyt medlem af bestyrelsen – Leif Erbs Rasmussen2021-10-31T14:42:21+01:00
Go to Top